Artykuł archiwalny

drukuj

2009-02-03 15:08:57

Struktura organizacyjnaA. W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą:
 1. Wójt Gminy - WG
 2. Zastępca Wójta - ZW
 3. Sekretarz Gminy - SK
 4. Skarbnik Gminy - SG
 5. Stanowisko ds. obronnych i wojskowych - SWiOC
 6. Kierownik USC - USC
 7. Zastępca kierownika USC - ZKUSC
 8. Stanowisko ds. obsługi rady gminy - RG
 9. Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i profilaktyki alkoholowej - DG
 10. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - SEK
 11. Stanowisko ds. promocyjno-informatycznych - PI
 12. Stanowisko ds. prawno-administracyjnych - PA
 13. Kadry - KAD
 14. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych i gospodarki gruntami - IK
 15. Kierowca konserwator
 16. Woźna
 17. Referat Finansowo-Księgowy – FK
  1. Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. podatkowych
B. Kierownikiem Referatu Finansowo-Księgowego jest Skarbnik GminyC. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi, których status określa wybór, powołanie, mianowanie oraz umowa opracę.
 

Informacje o artykule

Autor: Urszula Rydel
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2497

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował