Artykuł archiwalny

drukuj

2009-02-03 12:21:55

Podatki i opłaty lokalne


 

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

(Dz.U. z dnia 30 października 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)


PODATEK ROLNY

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

(Dz.U. z dnia 30 października 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

--------------

2. Średnią cenę skupu, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitorze Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

(Dz.U. z dnia 4 lipca 1996 r. Nr 91, poz. 409)
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Kadzidło reguluje Uchwała Rady Gminy w Kadzidle Nr XIV/69/07 z dnia 23 listopada 2007 roku.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Kadzidło reguluje Uchwała Rady Gminy w Kadzidle Nr XIV/72/07 z dnia 23 listopada 2007 roku.

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 11:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2818

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował