drukuj

2017-05-26 15:46:56

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 31 maja 2017 r.


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

31 maja 2017 r.

(środa)

godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2016 rok,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Golance),
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Piaseczni),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Dylewie),
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Kadzidle).
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 26.05.2017 14:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 509

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował