drukuj

2017-05-26 15:53:28

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 1 czerwca 2017 r.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

1 czerwca 2017 r.

(czwartek)

godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017–2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2017 rok,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
d) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2016 rok.
4. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 26.05.2017 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 577

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował