drukuj

2017-05-26 16:01:03

XXXV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 2 czerwca 2017 roku


XXXV Sesja Rady Gminy Kadzidło

2 czerwca 2017 roku

(piątek)

Godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017–2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2017 rok,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
d) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2016 rok,
e) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017–2023,
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Golance),
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Piaseczni),
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Dylewie),
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (w Kadzidle).
6. Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za I kwartał 2017 roku.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 26.05.2017 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował