drukuj

2018-08-30 07:46:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.08.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kadzidło z dnia 26.06.2018 roku prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. : 23/1, 23/2, 24, 27, 542, 28, 29, 319 położonych obręb ewid. Gleba, gm. Kadzidło.


Informacje o artykule

Autor: Krystyna Hymkowska
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 30.08.2018 06:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 214

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OBWIESZCZENIE WGK Z dn. 29.08.2018 r.pdf 2018-08-30 07:47:15 Ciak Marta

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował