drukuj

2018-09-04 09:40:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych obręb ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.


Informacje o artykule

Autor: Krystyna Hymkowska
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 04.09.2018 08:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 207

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OBWIESZCZENIE WGK z dn. 03.09.2018 r.pdf 2018-09-04 09:42:03 Ciak Marta

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował