drukuj

2018-09-25 14:11:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2018). Dotyczy zawiadomienia, że na wniosek Tomasza Kwiatkowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin z dnia 16.07.2018 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod. 709, 912, 701/2, 700/1, 700/2, 698/1, 698/2 położonych w obrębie ewid. Piasecznia, gm. Kadzidło.


Informacje o artykule

Autor: Krystyna Hymkowska
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 25.09.2018 13:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 82

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie WGK z 25.09.2018.pdf 2018-09-25 14:12:06 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował