Artykuł archiwalny

drukuj

2009-11-26 11:27:57

Jak załatwić sprawę


W tym miejscu znajdą Państwo informacje na temat procedur załatwiania różnych spraw urzędowych, a także wzory wniosków i formularzy. Wystarczy wybrać odpowiednią kategorię w menu po lewej stronie a następnie odnaleźć sprawę, którą chcą Państwo załatwić.

Gdzie załatwić sprawę

:: Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

>> Pokój nr 21

:: Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości zobowiązań podatkowych

>> Pokój nr 21

:: Podatki

 • Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

    Prowadzenie spraw związanych z poborem podatku:

 • rolnego
 • leśnego
 • od nieruchomości
 • od środków transportowych

>> Pokój nr 21

:: Podjęcie pracy

 • Wypełnianie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie prac w ramach prac publicznych, interwencyjnych, przygotowania zawodowego oraz stażu.

>> Pokój nr 10

:: Drogi oraz oświetlenie

>> Pokój nr 7

:: Inwestycje kulturalne i oświatowe

>> Pokój nr 7

:: Działalność gospodarcza

 • Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

>> Pokój nr 19

:: Napoje alkoholowe

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

>> Pokój nr 19

:: Usunięcie drzew

 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w wypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.

>> Pokój nr 19

:: Meldunki

 • Zameldowanie na pobyt stały.
 • Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy).
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.
 • Wymeldowanie z pobytu stałego.
 • Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.

>> Pokój nr 12

:: Nieruchomości

 • Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.
 • Zmiany w obowiązujących planach miejscowych.
 • Przyznanie mieszkania stanowiącego własność gminy.
 • Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości.
 • Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kadzidło w drodze bezprzetargowej.
 • Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów.
 • Przygotowanie umów użyczenia.
 • Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic.
 • Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy.
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców.

>> Pokój nr 6

:: Wodociągi i kanalizacja sanitarna

 • Inwestycje komunalne.

>> Pokój nr 8

:: Ochrona środowiska

:: Odpady, ścieki

 • Wydawanie decyzji administracyjnych firmom na usuwanie, wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i ścieków komunalnych.

>> Pokój nr 8

:: Czystość na terenie gminy

>> Pokój nr 8

:: Składowisko odpadów

>> Pokój nr 8

:: Utrzymanie zieleni

>> Pokój nr 8

:: Kanalizacja deszczowa

>> Pokój nr 8

:: Targowisko gminne

>> Pokój nr 8

:: Przystanki autobusowe

 • Nadzór nad dworcem autobusowym w Kadzidle.
 • Remonty, budowa i utrzymanie wiat przystankowych.

>> Pokój nr 8

:: Sprawy wojskowe

 • Uznawanie żołnierzy i poborowych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 • Uznawanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

>> Pokój nr 20

Informacje o artykule

Autor: Mateusz Gadomski
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 26.11.2009 10:27
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2010 07:51
Liczba wyświetleń: 5383

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Jak załatwić sprawę 02.02.2010 11:49 Sylwester Marchewka
2 Jak załatwić sprawę 01.02.2010 12:31 Sylwester Marchewka
3 Jak załatwić sprawę 01.02.2010 12:22 Sylwester Marchewka
4 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 13:12 Sylwester Marchewka
5 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 13:12 Sylwester Marchewka
6 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 10:28 Sylwester Marchewka
7 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 10:27 Sylwester Marchewka