drukuj

2019-01-11 13:33:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy zawiadomienia, że w dniu 11 stycznia 2019 roku na wniosek Tomasza Samełko, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: GG.6733.5.2018 z dnia 03.08.2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15 kV, linii kablowej SN/15 kV o długości 99 m oraz linii napowietrznej nN/0,4 kV o długości 1883 m i kablowej nN/0,4 kV o długości 576 m".


Informacje o artykule

Autor: Krystyna Hymkowska
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 11.01.2019 12:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 188

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OBWIESZCZENIE WGK z dn. 11.01.2019 r.pdf 2019-01-11 13:33:57 Ciak Marta

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował