drukuj

2019-01-17 12:06:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2019) w sprawie zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Białobrzeskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE RC", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod. : 27 i 141 położonych obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.  


Informacje o artykule

Autor: Krystyna Hymkowska
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 17.01.2019 11:06
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019 11:08
Liczba wyświetleń: 170

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OBWIESZCZENIE WGK z dn. 17.01.2019 r.pdf 2019-01-17 12:06:36 Ciak Marta

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2019) w sprawie zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Białobrzeskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE RC", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. geod. : 27 i 141 położonych obręb ewid. Golanka, gm. Kadzidło.   17.01.2019 11:06 Marta Ciak