Artykuł archiwalny

drukuj

2018-11-22 15:31:07

Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło


Szanowni Państwo,

 

transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło na żywo można oglądać klikając na poniższy link:

https://www.posiedzenia.pl/kadzidlo

 

Transmisje na żywo można również oglądać na naszym kanale w serwisie YouTube: 

https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCKP-RPxFBYXywuxpMKwGRGg

 

Najbliższa sesja:

X Sesja Rady Gminy Kadzidło odbędzie się: 30 maja 2019 r., o godz. 9.00.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Gminy.
4. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 - 2028,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2019 rok,
c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło,
d) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Dylewie,
e) uchylenia uchwały Nr XLV/336/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków zmienionej uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r.,
f) nabycia udziału w nieruchomości wspólnej,
g) zbycia nieruchomości,
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,
l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,
m) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło,
n) zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki prawy, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zmienionej uchwałą XXVIII/188/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: ustalenia regulaminu dla na uczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki prawy, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,uczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki prawy, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
o) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od 1 września 20019 roku,
p) ustalenia sieci publicznych przedszkoli o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło,
q) podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy ze społecznością lokalną gminy rejonowej Radziwiliszki (Radviliškis - Litwa),
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Policji w Ostrołęce w 2018 roku.
7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym,
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzeń, na których dokonano kontroli kompleksowej w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu, Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kadzidle, Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie i Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kadzidło za I kwartał 2019 roku.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesje archiwalne:

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 8 kwietnia 2019 roku.

VIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 26 marca 2019 roku.

VII Nazdwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 lutego 2019 roku.

VI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 5 lutego 2019 roku.

V Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 stycznia 2019 roku.

IV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2018 roku.

III Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 grudnia 2018 roku.

II Sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 grudnia 2018 roku.

I Sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2018 roku.

 

Protokoły z Sesji Rady Gminy

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 22.11.2018 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019 10:48
Liczba wyświetleń: 1235

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 24.05.2019 13:59 Sylwester Marchewka
2 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 21.05.2019 14:54 Sylwester Marchewka
3 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 08.04.2019 10:47 Sylwester Marchewka
4 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 08.04.2019 08:37 Sylwester Marchewka
5 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 02.04.2019 14:42 Sylwester Marchewka
6 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 27.03.2019 06:59 Sylwester Marchewka
7 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 26.03.2019 11:10 Sylwester Marchewka
8 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 19.03.2019 12:54 Sylwester Marchewka
9 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 19.03.2019 12:53 Sylwester Marchewka
10 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 11.03.2019 09:38 Sylwester Marchewka
11 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 11.03.2019 09:33 Sylwester Marchewka
12 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 18.02.2019 10:53 Sylwester Marchewka
13 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 18.02.2019 10:18 Sylwester Marchewka
14 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 12.02.2019 08:28 Sylwester Marchewka
15 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 05.02.2019 12:38 Sylwester Marchewka
16 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 05.02.2019 12:38 Sylwester Marchewka
17 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 28.01.2019 14:56 Sylwester Marchewka
18 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 24.01.2019 14:13 Sylwester Marchewka
19 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 29.12.2018 13:00 Sylwester Marchewka
20 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 17.12.2018 12:45 Sylwester Marchewka
21 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 13.12.2018 07:28 Sylwester Marchewka
22 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 06.12.2018 13:14 Sylwester Marchewka
23 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 29.11.2018 14:36 Sylwester Marchewka
24 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 28.11.2018 09:51 Sylwester Marchewka
25 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 22.11.2018 14:31 Sylwester Marchewka