Artykuł archiwalny

drukuj

2018-11-22 15:31:07

Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło


Szanowni Państwo,

 

transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło na żywo można oglądać klikając na poniższy link:

https://www.posiedzenia.pl/kadzidlo

 

Transmisje na żywo można również oglądać na naszym kanale w serwisie YouTube: 

https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCKP-RPxFBYXywuxpMKwGRGg

 

Najbliższa sesja:

XII Sesja Rady Gminy Kadzidło odbędzie się: 27 czerwca 2019 r., o godz. 9.00.

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Gminy. 
4. Wprowadzenie zmian do porządku obrad. 
5. Debata nad "Raportem o stanie Gminy Kadzidło". 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) udzielenia (nieudzielenia) Wójtowi Gminy Kadzidło wotum zaufania, 
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, 
c) udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2018 rok, 
d) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu okręgowego i rejonowego, 
e) udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy Soleczniki znajdującej się na Litwie, 
f) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia, na którym dokonano kontroli kompleksowej w Zespole Szkół w Chudku i posiedzenia, na którym pozytywnie rozpatrzono sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i wystosowano wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło. 
10. Sprawy różne. 
11. Objazd inwestycji gminnych. 
12. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesje archiwalne:

XI Uroczysta Sesja Rady Gminy Kadzidło - 16 czerwca 2019 roku.

X Sesja Rady Gminy Kadzidło - 30 maja 2019 roku.

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 8 kwietnia 2019 roku.

VIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 26 marca 2019 roku.

VII Nazdwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 lutego 2019 roku.

VI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 5 lutego 2019 roku.

V Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 stycznia 2019 roku.

IV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2018 roku.

III Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 grudnia 2018 roku.

II Sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 grudnia 2018 roku.

I Sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2018 roku.

 

Protokoły z Sesji Rady Gminy

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 22.11.2018 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2019 10:09
Liczba wyświetleń: 1294

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 07.06.2019 12:42 Sylwester Marchewka
2 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 30.05.2019 11:07 Sylwester Marchewka
3 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 28.05.2019 10:48 Sylwester Marchewka
4 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 24.05.2019 13:59 Sylwester Marchewka
5 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 21.05.2019 14:54 Sylwester Marchewka
6 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 08.04.2019 10:47 Sylwester Marchewka
7 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 08.04.2019 08:37 Sylwester Marchewka
8 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 02.04.2019 14:42 Sylwester Marchewka
9 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 27.03.2019 06:59 Sylwester Marchewka
10 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 26.03.2019 11:10 Sylwester Marchewka
11 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 19.03.2019 12:54 Sylwester Marchewka
12 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 19.03.2019 12:53 Sylwester Marchewka
13 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 11.03.2019 09:38 Sylwester Marchewka
14 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 11.03.2019 09:33 Sylwester Marchewka
15 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 18.02.2019 10:53 Sylwester Marchewka
16 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 18.02.2019 10:18 Sylwester Marchewka
17 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 12.02.2019 08:28 Sylwester Marchewka
18 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 05.02.2019 12:38 Sylwester Marchewka
19 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 05.02.2019 12:38 Sylwester Marchewka
20 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 28.01.2019 14:56 Sylwester Marchewka
21 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 24.01.2019 14:13 Sylwester Marchewka
22 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 29.12.2018 13:00 Sylwester Marchewka
23 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 17.12.2018 12:45 Sylwester Marchewka
24 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 13.12.2018 07:28 Sylwester Marchewka
25 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 06.12.2018 13:14 Sylwester Marchewka
26 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 29.11.2018 14:36 Sylwester Marchewka
27 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 28.11.2018 09:51 Sylwester Marchewka
28 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 22.11.2018 14:31 Sylwester Marchewka