Artykuł archiwalny

drukuj

2019-09-30 15:44:00

Uchwała Nr Os.319.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 września 2019 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.


Informacje o artykule

Autor: Bożena Grzyb
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 30.09.2019 14:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 71

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował