drukuj

2020-02-03 13:17:04

Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018. 450 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2020.


Informacje o artykule

Autor: Renata Romanowska-Olbryś
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2020 12:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 60

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie WGK z dnia 03.02.2020.pdf 2020-02-03 13:17:48 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował