drukuj

2009-04-14 10:09:21

Karty typu B - Rok 2009


Nr karty Jednostka  Typ   Nazwa
dokumentu 
Zakres przedmiotowy  Data 
2009/B/1
Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Postanowienie Dotyczy odstąpienia
od wymogu sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia 
pn. "Budowa otwartego
zbiornika na płynne
odchody zwierzęce
o pojemności 314
m3 na terenie działki nr
ew. 1090/5 i
płytybetonowej do
składania obornika
o wymiarach 10 m
x 18 m na działce
nr ewid. 1090/9
w obrębie wsi
Kadzidło."  
31-03-2009
2009/B/2

Urząd Gminy
w Kadzidle


Formularz
B
Postanowienie Dotyczy odstąpienia
od wymogu sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia
pn. "Przebudowa
drogi w Glebie" 
22-04-2009
2009/B/3

Urząd Gminy
w Kadzidle


Formularz
B
Postanowienie Dotyczy odstąpienia
od sporządzenia
raportu o oddziaływaniu
na środowisko przedsięwzięcia
pn. "Przebudowa drogi
gminnej Nr
250509W
Czarnia-Wyk. 
22-04-2009
2009/B/4
Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Decyzja Dotyczy stwierdzenia
braku potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia
pn. Przebudowa
drogi w Glebie
04-05-2009
2009/B/5
Urząd Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Decyzja Dotyczy stwierdzenia
braku potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania
na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.
Przebudowa drogi
gminnej NR
250509W
Czarnia-Wyk
04-05-2009
2009/B/6
Urząd
Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Postanowienie Dotyczy przebudowy
ulic Wesołej, Wspólnej,
Szkolnej, Moniuszki i drogi
dojazdowej od ul.Kościuszki
w Kadzidle
15-05-2009
2009/B/7
Urząd
Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Decyzja Dotyczy stwierdzenia
braku potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania
na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.
Przebudowa ulic Wesołej,
Wspólnej, Szkolnej,
Moniuszki i drogi
dojazdowej od
ul. Kościuszki w Kadzidle
02-06-2009
2009/B/8
Urząd
Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Postanowienie Dotyczy przebudowy
ulicy Chabrowej
w Dylewie
09-06-2009
2009/B/9
Urząd
Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Decyzja Dotyczy stwierdzenia 
braku potrzeby
przeprowadzenia oceny
oddziaływania na
środowisko dla
przedsięwzięcia pn.
przebudowa ulicy
Chabrowej w Dylewie
24-06-2009
2009/B/10
Urząd
Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Postanowienie Dotyczy stwierdzenia 
braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko dla 
przedsięwzięcia 
polegającego na 
rozbudowie istniejącej
oczyszczalni ścieków
w Kadzidle
07-08-2009
2009/B/11  
Urząd
Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Postanowienie Dotyczy stwierdzenia
braku potrzeby
przeprowadzenia 
oceny odzdziaływania
na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.
Rozbudowa drogi
krajowej nr 53 granica
województwa 
mazowieckiego
- Ostrołęka na odcinkach
od km 80+693 do km 
108+950 i od km
110+317 do km 121+513
26-08-2009 
2009/B/12  
Urząd
Gminy
w Kadzidle
 Formularz
B
Decyzja Dotyczy warunków 
realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na 
rozbudowie i 
remoncie 
oczyszczalni ścieków 
w Kadzidle
01-09-2009
2009/B/13  
Urząd
Gminy
w Kadzidle
 Formularz
B
Postanowienie Dotyczy stwierdzenia 
braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na 
środowisko dla 
przedsięwzięcia 
pn. Przebudowa drogi 
gminnej Nr 251213 W 
Wach - Karaska
04-09-2009
2009/B/14  
Urząd
Gminy
w Kadzidle
 Formularz
B
Decyzja Dotyczy stwierdzenia 
braku potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny oddziaływania
na środowisko dla
przedsięwzięcia
pn. Przebudowa drogi 
gminnej Nr 251213W 
Wach - Karaska
08-09-2009
2009/B/15
Urząd
Gminy
w Kadzidle
 Formularz
B
Postanowienie Dotyczy stwierdzenia
braku potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania 
na środowisko dla
przedsięwzięcia
pn. Przebudowa drogi
gminnej Nr 250512W
Dylewo kol. Zaporowa
21-09-2009
2009/B/16
Urząd
Gminy
w Kadzidle
 Formularz
B
Decyzja Dotyczy stwierdzenia
braku potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania 
na środowisko dla
przedsięwzięcia
pn. Przebudowa drogi
gminnej Nr 250512W
Dylewo kol. Zaporowa
22-09-2009
2009/B/17  
Urząd
Gminy
w Kadzidle
 
Formularz
B
Decyzja Dotyczy stwierdzenia
braku potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania
na środowisko dla
przedsięwzięcia
pn. Rozbudowa drogi
krajowej nr 53 granica
województwa
mazowieckiego
- Ostrołęka na
odcinkach od km
80+693 do km
108+950 i od km
110+317 do km
121+513
12-10-2009
2009/B/18
Urząd
Gminy
w Kadzidle
Formularz
B
Decyzja
Dotyczy budowy otwartego zbiornika na płynne odchody o pojemności 314 m3 na terenie działki nr ewid. 1090/5 i płyty betonowej do składania obornika o wymiarach 10m x 18m na działce nr ewid. 1090/9 w obrębie wsi Kadzidło.
15-12-2009

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 14.04.2009 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 06.01.2010 14:41
Liczba wyświetleń: 1165

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 2009_B_1.pdf 2009-04-14 11:47:30 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_2.pdf 2009-04-27 12:42:03 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_3.pdf 2009-04-27 12:42:40 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_4.pdf 2009-05-05 10:58:47 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_5.pdf 2009-05-05 10:59:02 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_6.pdf 2009-05-18 08:35:15 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_7.pdf 2009-06-10 15:18:28 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_8.pdf 2009-06-17 15:44:36 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_9.pdf 2009-06-25 12:09:23 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_10.pdf 2009-09-24 16:05:31 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_11.pdf 2009-09-25 08:46:14 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_12.pdf 2009-09-25 08:46:30 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_13.pdf 2009-09-25 08:46:54 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_14.pdf 2009-09-25 08:47:13 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_15.pdf 2009-09-25 13:23:27 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_16.pdf 2009-09-25 13:23:39 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_17.pdf 2009-10-19 12:02:55 Marchewka Sylwester
załącznik 2009_B_18.pdf 2009-12-15 10:34:16 Marchewka Sylwester

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Karty typu B 15.12.2009 10:39 Sylwester Marchewka
2 Karty typu B 15.12.2009 10:38 Sylwester Marchewka
3 Karty typu B 15.12.2009 10:37 Sylwester Marchewka
4 Karty typu B 15.12.2009 10:36 Sylwester Marchewka
5 Karty typu B 15.12.2009 10:34 Sylwester Marchewka
6 Karty typu B 15.12.2009 10:27 Sylwester Marchewka
7 Karty typu B 19.10.2009 12:02 Sylwester Marchewka
8 Karty typu B 19.10.2009 11:50 Sylwester Marchewka
9 Karty typu B 25.09.2009 13:31 Sylwester Marchewka
10 Karty typu B 24.09.2009 16:06 Sylwester Marchewka
11 Karty typu B 11.09.2009 13:07 Sylwester Marchewka
12 Karty typu B 10.09.2009 08:32 Sylwester Marchewka
13 Karty typu B 10.09.2009 08:30 Sylwester Marchewka
14 Karty typu B 10.09.2009 08:29 Sylwester Marchewka
15 Karty typu B 10.09.2009 08:21 Sylwester Marchewka
16 Karty typu B 10.09.2009 08:21 Sylwester Marchewka
17 Karty typu B 10.09.2009 08:20 Sylwester Marchewka
18 Karty typu B 10.09.2009 08:20 Sylwester Marchewka
19 Karty typu B 10.09.2009 08:19 Sylwester Marchewka
20 Karty typu B 10.09.2009 08:05 Sylwester Marchewka
21 Karty typu B 27.08.2009 12:13 Sylwester Marchewka
22 Karty typu B 12.08.2009 09:52 Sylwester Marchewka
23 Karty typu B 12.08.2009 09:48 Sylwester Marchewka
24 Karty typu B 12.08.2009 09:47 Sylwester Marchewka
25 Karty typu B 25.06.2009 12:07 Sylwester Marchewka
26 Karty typu B 17.06.2009 15:44 Sylwester Marchewka
27 Karty typu B 17.06.2009 15:42 Sylwester Marchewka
28 Karty typu B 10.06.2009 15:24 Sylwester Marchewka
29 Karty typu B 10.06.2009 15:23 Sylwester Marchewka
30 Karty typu B 10.06.2009 15:17 Sylwester Marchewka
31 Karty typu B 18.05.2009 08:49 Sylwester Marchewka
32 Karty typu B 18.05.2009 08:48 Sylwester Marchewka
33 Karty typu B 18.05.2009 08:47 Sylwester Marchewka
34 Karty typu B 18.05.2009 08:44 Sylwester Marchewka
35 Karty typu B 18.05.2009 08:37 Sylwester Marchewka
36 Karty typu B 18.05.2009 08:36 Sylwester Marchewka
37 Karty typu B 18.05.2009 08:34 Sylwester Marchewka
38 Karty typu B 05.05.2009 10:57 Sylwester Marchewka
39 Karty typu B 27.04.2009 12:53 Sylwester Marchewka
40 Karty typu B 27.04.2009 12:41 Sylwester Marchewka
41 Karty typu B 27.04.2009 12:41 Sylwester Marchewka
42 Karty typu B 27.04.2009 12:40 Sylwester Marchewka
43 Karty typu B 27.04.2009 12:36 Sylwester Marchewka
44 Karty typu B 14.04.2009 11:23 Sylwester Marchewka
45 Karty typu B 14.04.2009 11:21 Sylwester Marchewka
46 Karty typu B 14.04.2009 10:09 Sylwester Marchewka