drukuj

2009-04-14 15:01:45

XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 20.04.2009 r.


XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle

20 kwietnia 2009 roku (poniedziałek)

Godz 9.00

Urząd Gminy (sala narad) w Kadzidle


Porządek obrad:

1.
Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenia
        absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło,
    b) zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,
    c) udzielenia pomocy finansowej,
    d) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie
        ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków,
    e) ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
        zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
        przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
        funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
        za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za I kwartał 2009 rok.
9. Interpelacje i wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 14.04.2009 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2009 14:14
Liczba wyświetleń: 1018

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 20.04.2009 r. 14.04.2009 14:09 Sylwester Marchewka
2 XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 20.04.2009 r. 14.04.2009 14:08 Sylwester Marchewka
3 XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 20.04.2009 r. 14.04.2009 14:06 Sylwester Marchewka
4 XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 20.04.2009 r. 14.04.2009 14:01 Sylwester Marchewka