Artykuł archiwalny

drukuj

2009-04-14 15:01:45

XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 20.04.2009 r.


XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle

20 kwietnia 2009 roku (poniedziałek)

godz 9.00

Urząd Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek obrad:1.      Otwarcie obrad.2.      Wybór sekretarza obrad.3.      Przyjęcie porządku obrad.4.      Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.5.      Podjęcie uchwał w sprawach:a)      rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło,b)      zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,c)      udzielenia pomocy finansowej,d)      zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków,e)      ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.6.      Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.8.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za I kwartał 2009 rok.9.      Interpelacje i wnioski.10.  Zakończenie obrad sesji.Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 14.04.2009 14:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 457

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował