drukuj

2018-06-26 08:09:52

Struktura organizacyjna


1. W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą referaty i stanowiska pracy:

1) Wójt Gminy - WG;
2) Zastępca Wójta - ZW;
3) Sekretarz Gminy - SK;
4) Skarbnik Gminy - SG;
5) Stanowisko ds. Obronnych i Wojskowych – SWiOC;
6) Kierownik USC - USC;
7) Zastępca kierownika USC - ZKUSC;
8) Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy - RG;
9) Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Alkoholowej - DG;
10) Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu - SEK;
11) Stanowisko ds. Informatycznych - SI;
12) Stanowisko ds. Promocyjnych - SP;
13) Stanowisko ds. Prawno-Administracyjnych - PA;
14) Stanowisko Radcy Prawnego - RP;
15) Stanowisko ds. Kadr - KAD;
16)Referat Inwestycyjny - IK;
a) Stanowiska ds. Inwestycji
17) Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami - GG;
18) Konserwator;
19) Woźna;
20) Referat Finansowo-Księgowy - FK:
a) Stanowiska ds. Księgowości;
21) Referat ds. Podatkowych - RP;
a) stanowiska ds. podatkowych
22) Stanowisko ds. Pomocy Administracyjnej - Padm;
23) Robotnik gospodarczy.

2. Kierownikiem Referatu Finansowo-Księgowego jest Skarbnik Gminy. Referatem Inwestycyjnym i Podatkowym kieruje Kierownik Referatu. Zadaniem Kierowników Referatów jest nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatu, zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz koordynacja i nadzór nad realizacją zadań. Szczegółowy zakres obowiązków określą zakresy czynności Kierowników.

3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi, których status określa wybór, powołanie oraz umowa o pracę.

 

Informacje o artykule

Autor: Urszula Rydel
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 26.06.2018 07:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 715

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował