drukuj

2009-02-03 15:08:57

Struktura organizacyjna


1) Wójt Gminy - WG;
2) Zastępca Wójta - ZW;
3) Sekretarz Gminy - SK;
4) Skarbnik Gminy - SG;
5) Stanowisko ds. obronnych i wojskowych - SWiOC;
6) Kierownik USC - USC;
7) Zastępca kierownika USC - ZKUSC;
8) Stanowisko ds. obsługi rady gminy - RG;
9) Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i profilaktyki alkoholowej - DG;
10) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - SEK;
11) Stanowisko ds. promocyjno-informatycznych - PI;
12) Stanowisko ds. prawno-administracyjnych - PA;
13) Stanowisko ds. kadr - KAD;
14) Referat Inwestycyjny - IK:
a) Stanowiska ds. Inwestycji;
15) Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami - GG;
16) Konserwator;
17) Woźna;
18) Referat Finansowo-Księgowy - FK:
a) Stanowiska ds. Księgowości;
b) Stanowiska ds. podatkowych;
19) Stanowisko ds. Pomocy Administracyjnej - Padm;
20) Robotnik gospodarczy.

Kierownikiem Referatu Finansowo-Księgowego jest Skarbnik Gminy. Referatem Insestycyjnym kieruje Kierownik Referatu. Zadaniem Kierowników Referatów jest nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatu, zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz koordynacja i nadzór nad realizacją zadań. Szczegółowy zarkes obowiązkó określą zakresy czynności Kierowników.

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi, których status określa wybór, powołanie oraz umowa o pracę.

Informacje o artykule

Autor: Urszula Rydel
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2017 12:41
Liczba wyświetleń: 2520

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Struktura organizacyjna 03.02.2009 15:08 Sylwester Marchewka