drukuj

2009-02-03 13:54:30

Lokalizacja gminy Kadzidło


Gmina Kadzidło leży na północy województwa mazowieckiego, zajmuje obszar 259 km2, pod względem powierzchni znajduje się na 3 miejscu w województwie, jest największą gminą w powiecie ostrołęckim. Zamieszkuje ją 11 437 osób.

Kadzidło, pod względem liczby ludności (4093), jest drugą miejscowością (po Ostrołęce) w powiecie. Kadzidło jest jednym z najbardziej znanych ośrodków sztuki kurpiowskiej zachowanej w zdobnictwie (kwiaty z bibuły i gęsich piórek, kierce, pająki, palmy, pieczywo obrzędowe), wycinankarstwie, hafciarstwie, koronkarstwie, budownictwie, strojach, obróbce bursztynu.

Lasy zajmują 40% powierzchni gminy (100 km2), a użytki rolne 140 km2 z czego 55% powierzchni użytków rolnych stanowią użytki zielone. Dlatego też głównym źródłem utrzymania rolników jest produkcja dobrej jakości mleka i żywca wołowego.

Posiadamy tereny pod budownictwo jednorodzinne uzbrojone w wodociąg, kanalizację sanitarną, energię, gazociąg, światłowodową linię telefoniczną. Wszystkie sieci telefonii komórkowej mają swój zasięg w gminie Kadzidło. Otwarty plan zagospodarowania przestrzennego daje duże możliwości realizacji inwestycji w gminie.

Rozległe kompleksy leśne w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu tworzą korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne. Rzeki: Rozoga, Omulew i Szkwa oraz bogata fauna i flora stwarzają dobre warunki do wypoczynku, wędkowania, turystyki wodnej i rowerowej.


Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2009 14:58
Liczba wyświetleń: 2971

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Lokalizacja gminy Kadzidło 03.02.2009 12:59 Sylwester Marchewka
2 Lokalizacja gminy Kadzidło 03.02.2009 12:54 Sylwester Marchewka