drukuj

2009-02-12 09:13:21

Zadania publiczne zlecone


Zadania gminy

 

Art. 8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) mówi, że:

"1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także  z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania  zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia  z organami tej administracji.
2a. Gmina może wykonywać zadania  z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
(…)
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a."


Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 12.02.2009 09:13
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2017 12:20
Liczba wyświetleń: 2534

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zadania publiczne zlecone 12.02.2009 09:13 Sylwester Marchewka