drukuj

2018-06-26 09:24:26

Zadania publiczne zlecone


Zadania gminy

 

Art. 8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994 z późn. zm.) mówi, że:

"1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także  z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania  zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia  z organami tej administracji.
2a. Gmina może wykonywać zadania  z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
(…)
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a."

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 26.06.2018 08:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 505

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował