1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
02.04.2020 12:34:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi w Wachu, kol. Zaparowa".
02.04.2020 12:33:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.04.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi w Wachu, kol. Zaparowa".
01.04.2020 10:50:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
31.03.2020 21:24:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Deklaracja dostępności
30.03.2020 12:28:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr. ewid. 165, 166, obręb ewidencyjny Golanka, gmina Kadzidło".
30.03.2020 12:28:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2020). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr. ewid. 165, 166, obręb ewidencyjny Golanka, gmina Kadzidło".
30.03.2020 11:59:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 na jednego ucznia oraz statystycznej liczbie dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r.
30.03.2020 11:59:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 na jednego ucznia oraz statystycznej liczbie dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r.
27.03.2020 07:28:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2020) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 248/239, 247/238 położonej w obrębie Siarcza Łąka, gmina Kadzidło. 
27.03.2020 07:27:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2020) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 248/239, 247/238 położonej w obrębie Siarcza Łąka, gmina Kadzidło. 
26.03.2020 08:51:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 20 marca 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2020.
26.03.2020 08:50:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 20 marca 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2020.
26.03.2020 08:49:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 20 marca 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2020.
25.03.2020 10:46:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 18 marca 2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.8.2020.MP). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami, drogami bocznymi oraz drogą powiatową a także rozbiórkę przepustów pod drogą powiatową na działkach w obrębie Tatary oraz obrębie Kadzidło w związku z przedsięwzięciem pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło".
25.03.2020 10:45:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 18 marca 2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.8.2020.MP). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę rowów przydrożnych, przepustów pod zjazdami, drogami bocznymi oraz drogą powiatową a także rozbiórkę przepustów pod drogą powiatową na działkach w obrębie Tatary oraz obrębie Kadzidło w związku z przedsięwzięciem pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło".
25.03.2020 10:27:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
25.03.2020 10:25:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
19.03.2020 11:57:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.17.2019) o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: GG.6220.17.2020 z dnia 19 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Chudek II o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 186 i 189, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem".
19.03.2020 11:57:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.17.2019) o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: GG.6220.17.2020 z dnia 19 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Chudek II o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 186 i 189, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem".
19.03.2020 11:53:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2019) o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: GG.6220.16.2020 z dnia 18 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fotowoltaicznej PV Chudek I o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 185, 186, 187, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem". 
19.03.2020 11:53:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2019) o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: GG.6220.16.2020 z dnia 18 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fotowoltaicznej PV Chudek I o mocy do 1 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 185, 186, 187, obręb Chudek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem". 
18.03.2020 09:53:46 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
16.03.2020 12:24:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE o zebranym materiale dowodowym z dnia 13.03.2020 r. znak BI.RPU.533.2.2.2020.AK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
16.03.2020 12:23:13 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o zebranym materiale dowodowym z dnia 13.03.2020 r. znak BI.RPU.533.2.2.2020.AK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
16.03.2020 12:22:54 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o zebranym materiale dowodowym z dnia 13.03.2020 r. znak BI.RPU.533.2.2.2020.AK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
12.03.2020 15:35:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE z dnia 05.03.2020 r. znak BI.RPU.533.2.1.2020.AK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
12.03.2020 15:35:35 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE z dnia 05.03.2020 r. znak BI.RPU.533.2.1.2020.AK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
12.03.2020 15:34:00 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE z dnia 05.03.2020 r. znak BI.RPU.533.2.1.2020.AK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
12.03.2020 14:36:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
12.03.2020 09:54:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 113/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
12.03.2020 09:54:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 113/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
12.03.2020 09:52:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.03.2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
12.03.2020 09:47:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.03.2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
12.03.2020 09:13:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 111/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.03.2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
12.03.2020 09:13:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 111/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.03.2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
12.03.2020 09:10:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 110/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
12.03.2020 09:09:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 110/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
10.03.2020 13:33:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 6 marca 2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.222.2019.JM/ED). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu tj. przebudowę istniejącego przepustu w km 6+014 drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w obrębie działek o nr ew. 335 obręb Kierzek, 541/1 i 540 obręb Gleba, gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, wraz z umocnieniem dna i skarp kanału C-Karaska.
10.03.2020 13:19:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 6 marca 2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.222.2019.JM/ED). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu tj. przebudowę istniejącego przepustu w km 6+014 drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w obrębie działek o nr ew. 335 obręb Kierzek, 541/1 i 540 obręb Gleba, gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, wraz z umocnieniem dna i skarp kanału C-Karaska.
10.03.2020 12:46:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 3 marca 2020 r. (Znak sprawy: GBN.683.3.86.2019). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za działkę nr 236/17 o pow. 0,0105 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Jazgarka, gm. Kadzidło.
10.03.2020 12:45:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 3 marca 2020 r. (Znak sprawy: GBN.683.3.86.2019). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za działkę nr 236/17 o pow. 0,0105 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Jazgarka, gm. Kadzidło.
06.03.2020 15:26:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.1.2020) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczy budowy i rozbudowy ulicy Sportowej w Dylewie w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gm. Kadzidło.
06.03.2020 15:25:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.1.2020) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczy budowy i rozbudowy ulicy Sportowej w Dylewie w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gm. Kadzidło.
06.03.2020 07:01:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
06.03.2020 06:58:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
05.03.2020 15:20:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE z dnia 03.03.2020 r. znak BI.ZUZ.5.4210.19.2020.DK Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji Starosty Ostrołęckiego znak ROŚ.6341.91.2015/2016 z dnia 07.01.2016 r.
05.03.2020 15:18:47 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE z dnia 03.03.2020 r. znak BI.ZUZ.5.4210.19.2020.DK Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji Starosty Ostrołęckiego znak ROŚ.6341.91.2015/2016 z dnia 07.01.2016 r.
05.03.2020 13:53:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 marca 2020 roku została wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grale oznaczonej numerem ewidencyjnym 234 o powierzchni 0,03 ha. 
05.03.2020 13:53:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 marca 2020 roku została wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grale oznaczonej numerem ewidencyjnym 234 o powierzchni 0,03 ha. 
05.03.2020 13:08:22 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze