1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
27.10.2020 14:37:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.10.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.154.2020.MP) w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle, kol. Szwed" , Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Kadzidło pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmującego budowę oraz przebudowę rowów otwartych wzdłuż drogi gminnej, obręb Kadzidło
27.10.2020 14:37:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.10.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.154.2020.MP) w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle, kol. Szwed" , Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Kadzidło pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmującego budowę oraz przebudowę rowów otwartych wzdłuż drogi gminnej, obręb Kadzidło
27.10.2020 11:58:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie GG.6733.8.2020. WGK zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2 " na terenie wsi Siarcza Łąka 
27.10.2020 11:57:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie GG.6733.8.2020. WGK zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2 " na terenie wsi Siarcza Łąka 
26.10.2020 13:48:39 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
23.10.2020 14:52:29 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo
23.10.2020 12:49:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie  GG.6220.13.2020 z dn. 23.10.2020 roku. WGK zawiadamia o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 000 kW na terenie części działki nr ew. 1358 oraz 1360/1 obręb 0005 Dylewo gmina Kadzidło o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 13.0 ha" 
23.10.2020 12:49:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie  GG.6220.13.2020 z dn. 23.10.2020 roku. WGK zawiadamia o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 000 kW na terenie części działki nr ew. 1358 oraz 1360/1 obręb 0005 Dylewo gmina Kadzidło o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 13.0 ha" 
23.10.2020 12:48:40 Marta Ciak Usunięto artykuł Obwieszczenie  GG.6220.13.2020 z dn. 23.10.2020 roku. WGK zawiadamia o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrow
23.10.2020 12:47:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
23.10.2020 10:13:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 23 października 2020 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 na jednego ucznia oraz statystycznej liczbie dzieci na 2020 rok.
23.10.2020 10:13:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 23 października 2020 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 na jednego ucznia oraz statystycznej liczbie dzieci na 2020 rok.
23.10.2020 10:13:03 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle z dnia 22 października 2020 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 na jednego ucznia oraz statystycznej liczbie dzieci na 2020 rok. z kategorii Rok
23.10.2020 10:11:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.10.2020 10:11:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
22.10.2020 13:37:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów
22.10.2020 13:35:31 Marta Ciak Edytowano artykuł Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów
22.10.2020 13:34:54 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów
22.10.2020 13:26:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:26:03 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:23:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:23:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:22:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:22:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:20:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:20:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:17:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:17:08 Marta Ciak Edytowano artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:16:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
22.10.2020 13:09:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - ogólna
22.10.2020 13:08:58 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - ogólna
22.10.2020 13:06:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
22.10.2020 13:06:43 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
22.10.2020 12:50:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
22.10.2020 12:50:44 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego
22.10.2020 12:48:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
22.10.2020 12:48:47 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna - dowody osobiste
22.10.2020 12:46:32 Marta Ciak Edytowano artykuł Informacja
22.10.2020 09:44:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
20.10.2020 13:34:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony nr IK.271.20.2020 na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2021 r."
20.10.2020 12:01:39 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 172/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
20.10.2020 12:01:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 172/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
20.10.2020 12:01:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 172/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
20.10.2020 11:29:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 171/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:29:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 171/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:26:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.09.2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kadzidło na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
20.10.2020 11:26:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.09.2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kadzidło na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
20.10.2020 11:19:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:18:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
20.10.2020 11:16:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 168/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych