1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
01.09.2020 14:36:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 14:35:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 14:35:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 14:34:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 14:34:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 14:34:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 14:30:32 Marta Ciak Edytowano artykuł 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 14:30:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 14.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
01.09.2020 10:20:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
31.08.2020 13:34:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
31.08.2020 12:55:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
31.08.2020 11:10:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 162/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2020 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
31.08.2020 10:35:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 162/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2020 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
31.08.2020 10:31:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 161/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
31.08.2020 10:30:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 161/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.08.2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
29.08.2020 15:41:45 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:41:25 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:40:36 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:36:19 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:36:06 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:35:54 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:34:22 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:28:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:27:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:27:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:26:42 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:25:53 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:25:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
29.08.2020 15:24:38 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”
28.08.2020 13:30:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
27.08.2020 12:41:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
27.08.2020 11:00:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.08.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.154.2020.MP) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle, kol. Szwed" informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmującego budowę oraz przebudowę rowów otwartych wzdłuż drogi gminnej, obręb Kadzidło
27.08.2020 11:00:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.08.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.154.2020.MP) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle, kol. Szwed" informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmującego budowę oraz przebudowę rowów otwartych wzdłuż drogi gminnej, obręb Kadzidło
27.08.2020 10:49:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.7.2020) Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji przez SKO w Ostrołęce znak: SKO.4113/38/2020 z dn. 19.08.2020r.
27.08.2020 10:46:39 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.7.2020) Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji przez SKO w Ostrołęce znak: SKO.4113/38/2020 z dn. 19.08.2020r.
27.08.2020 10:45:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.7.2020) Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji przez SKO w Ostrołęce znak: SKO.4113/38/2020 z dn. 19.08.2020r.
27.08.2020 10:45:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.7.2020) Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji przez SKO w Ostrołęce znak: SKO.4113/38/2020 z dn. 19.08.2020r.
27.08.2020 10:42:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.6.2020) Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji przez SKO w Ostrołęce znak: SKO.4113/37/2020 z dn. 19.08.2020r. 
27.08.2020 10:41:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.6.2020) Wójt Gminy Kadzidło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji przez SKO w Ostrołęce znak: SKO.4113/37/2020 z dn. 19.08.2020r. 
25.08.2020 11:20:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
25.08.2020 09:13:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 160/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
25.08.2020 09:13:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 160/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
25.08.2020 09:08:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.15.2020) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba od km 5+368 do km 5+491 z rozbudową mostu przez rz. Piasecznicę w km drogi 5+425 w m. Piasecznia" 
25.08.2020 09:07:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.15.2020) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba od km 5+368 do km 5+491 z rozbudową mostu przez rz. Piasecznicę w km drogi 5+425 w m. Piasecznia" 
24.08.2020 14:15:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
20.08.2020 14:33:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
20.08.2020 14:30:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 marca 2020 roku.
20.08.2020 14:30:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 marca 2020 roku.
20.08.2020 14:20:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 159/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start"
20.08.2020 14:20:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 159/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start"