1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Data Redaktor Zmiana
21.08.2015 12:37:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 12:03:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
21.08.2015 12:03:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.06.2015 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
21.08.2015 11:47:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2015 r. w sprawie najmu pomieszczenia w budynku dworca autobusowego w Kadzidle stanowiącego mienie komunalne Gminy Kadzidło.
21.08.2015 11:47:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.06.2015 r. w sprawie najmu pomieszczenia w budynku dworca autobusowego w Kadzidle stanowiącego mienie komunalne Gminy Kadzidło.
21.08.2015 10:57:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 10:56:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.08.2015 10:18:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
21.08.2015 10:17:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
20.08.2015 13:32:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:31:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:22:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
20.08.2015 13:22:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.06.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
20.08.2015 13:18:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
20.08.2015 13:18:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
20.08.2015 13:10:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:01:15 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 13:00:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 12:59:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 12:00:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie informacji za 2014 r.
20.08.2015 11:58:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.05.2015 r. w sprawie informacji za 2014 r.
20.08.2015 09:19:31 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.08.2015 09:19:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.08.2015 09:19:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.08.2015 09:19:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.08.2015 09:10:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle do uruchamiania i kierowania akcją kurierską oraz do posługiwania się z treścią tabeli sygnałowej "KURIER".
20.08.2015 09:10:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle do uruchamiania i kierowania akcją kurierską oraz do posługiwania się z treścią tabeli sygnałowej "KURIER".
20.08.2015 09:10:19 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle do uruchamiania i kierowania akcją kurierską oraz do posługiwania się treścią z tabeli sygnałowej &q
20.08.2015 09:10:09 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
20.08.2015 09:08:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
20.08.2015 09:07:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
20.08.2015 08:56:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
20.08.2015 08:55:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
19.08.2015 10:42:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło, zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
19.08.2015 10:42:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło, zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
18.08.2015 20:47:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapraszam członków Obwodowych Komisji ds. Referendum na pierwsze posiedzenie i szkolenie na temat przeprowadzenia referendum.
17.08.2015 14:18:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kadzidło.
17.08.2015 14:16:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kadzidło.
17.08.2015 14:12:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kadzidło.
17.08.2015 14:11:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w gminie Kadzidło.
13.08.2015 18:30:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:29:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:29:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:27:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:26:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:25:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:25:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:25:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:24:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".
13.08.2015 18:21:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w Gminie Kadzidło".