1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
13.07.2017 14:40:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 208/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 14:34:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 208/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 14:23:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 207/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 14:21:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 207/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 13:05:28 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
13.07.2017 13:05:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
13.07.2017 11:17:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 206/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 11:16:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 206/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 09:19:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 205/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 09:19:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 205/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 09:03:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 204/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 17.02.2017 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kadzidło i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
13.07.2017 09:02:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 204/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 17.02.2017 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kadzidło i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
12.07.2017 12:04:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 203/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 12:03:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 203/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 12:00:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 202/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszczechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 11:59:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 202/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszczechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 11:55:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 201/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2017 rok.
12.07.2017 11:54:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 201/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2017 rok.
12.07.2017 11:47:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 200/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
12.07.2017 11:44:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 200/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
12.07.2017 11:30:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 199/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.07.2017 11:30:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 199/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.07.2017 10:33:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 198/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
12.07.2017 10:33:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 198/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
12.07.2017 10:27:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 197/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.01.2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
12.07.2017 10:27:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 197/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.01.2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
12.07.2017 09:55:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 196/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.01.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
12.07.2017 09:54:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 196/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.01.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
12.07.2017 09:36:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 195/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła".
12.07.2017 09:36:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 195/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła".
12.07.2017 09:29:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 194/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
12.07.2017 09:28:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 194/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
12.07.2017 09:20:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 193/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 13.01.2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.
12.07.2017 09:06:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 192/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro.
12.07.2017 09:06:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 192/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro.
12.07.2017 08:59:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 191/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w zakresie dotyczącym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
12.07.2017 08:59:26 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 191/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w zakresie dotyczącym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
12.07.2017 08:58:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 191/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w zakresie dotyczącym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
12.07.2017 08:58:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 191/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w zakresie dotyczącym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
12.07.2017 08:42:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 190/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Panią Mariolę Bednarczyk do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w zakresie dotyczącym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
12.07.2017 08:42:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 190/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.01.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Panią Mariolę Bednarczyk do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w zakresie dotyczącym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
12.07.2017 08:31:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 189/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
12.07.2017 08:31:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 189/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
10.07.2017 13:17:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
10.07.2017 13:17:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
10.07.2017 13:14:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wykaz zezwoleń na alkohol
10.07.2017 13:14:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wykaz zezwoleń na alkohol
03.07.2017 14:06:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło
03.07.2017 14:06:34 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło
03.07.2017 14:06:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło