1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Data Redaktor Zmiana
27.12.2014 20:52:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/350/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017.
27.12.2014 20:48:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/349/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
27.12.2014 20:48:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/349/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
27.12.2014 20:44:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/348/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
27.12.2014 20:44:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/348/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
27.12.2014 20:38:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/347/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
27.12.2014 20:37:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/347/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
27.12.2014 20:30:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/346/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
27.12.2014 20:29:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/346/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
19.12.2014 22:01:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.12.2014 22:00:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.12.2014 21:43:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.12.2014 21:34:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
19.12.2014 21:34:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
19.12.2014 21:31:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
19.12.2014 21:30:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
19.12.2014 21:21:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle i stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
19.12.2014 21:20:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle i stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
19.12.2014 18:28:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
19.12.2014 18:27:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
19.12.2014 18:24:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 18:24:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 18:21:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 18:21:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 18:18:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 18:18:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
19.12.2014 18:13:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 311/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Kadzidło.
19.12.2014 18:13:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 311/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Kadzidło.
18.12.2014 21:21:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 310/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 21:21:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 310/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 21:16:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 309/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 21:15:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 309/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 21:10:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 308/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
18.12.2014 21:09:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 308/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
18.12.2014 17:16:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 307/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 14.11.2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015.
18.12.2014 17:13:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 307/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 14.11.2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015.
18.12.2014 17:08:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 306/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.11.2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
18.12.2014 17:07:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 306/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.11.2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
18.12.2014 17:03:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 305/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 17:02:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 305/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 16:59:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 304/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2014.
18.12.2014 16:59:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 304/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2014.
18.12.2014 16:51:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 16:51:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 16:46:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 302/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 16:46:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 302/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 11:06:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 301/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2014 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
18.12.2014 11:05:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 301/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2014 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
18.12.2014 10:52:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 300/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
18.12.2014 10:51:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 300/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.