1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
04.04.2017 13:07:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Profilaktyka
04.04.2017 13:07:08 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Profilaktyka
31.03.2017 12:20:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2017 roku.
31.03.2017 12:19:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2017 roku.
31.03.2017 11:48:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
31.03.2017 11:48:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
30.03.2017 21:25:01 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
30.03.2017 21:19:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
30.03.2017 14:25:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2017). Dotyczy budowy budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 79 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V = 869,0 m3, zbiornika na nieczystości bytowe o V = 9,5 m3, na działce o nr. geod. 915 położonej w miejscowości Wach, gmina Kadzidło.
30.03.2017 14:25:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2017). Dotyczy budowy budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 79 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V = 869,0 m3, zbiornika na nieczystości bytowe o V = 9,5 m3, na działce o nr. geod. 915 położonej w miejscowości Wach, gmina Kadzidło.
30.03.2017 14:19:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2016). Dotyczy rozbudowy zakładu rozbioru mięsa JBB2 na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884, położonych w obrębie Dylewo, gmina Kadzidło.
30.03.2017 14:19:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2016). Dotyczy rozbudowy zakładu rozbioru mięsa JBB2 na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 878, 879, 880, 881, 882, 883 i 884, położonych w obrębie Dylewo, gmina Kadzidło.
30.03.2017 13:54:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Udostępnienie Informacji Publicznej
30.03.2017 13:51:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
30.03.2017 11:41:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
30.03.2017 11:20:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
30.03.2017 11:18:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne
30.03.2017 11:16:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Status gminy Kadzidło
30.03.2017 09:11:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Finanse gminy
30.03.2017 09:08:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Status gminy Kadzidło
23.03.2017 12:51:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
23.03.2017 12:49:31 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
22.03.2017 13:07:25 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
22.03.2017 12:37:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 7+750,00 do km 10+485,00.
22.03.2017 12:37:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 7+750,00 do km 10+485,00.
22.03.2017 12:32:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
22.03.2017 12:32:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
22.03.2017 12:24:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 11+390,00 do km 12+500,00.
22.03.2017 12:24:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 11+390,00 do km 12+500,00.
21.03.2017 12:31:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 21 marca 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
21.03.2017 12:30:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 21 marca 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
21.03.2017 12:28:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 21 marca 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
21.03.2017 12:27:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 21 marca 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
21.03.2017 11:38:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
21.03.2017 11:38:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
20.03.2017 11:04:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka”
16.03.2017 10:35:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
16.03.2017 10:34:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
15.03.2017 11:13:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.17.2016). Dotyczy budowy obory stanowiskowej uwięziowej na kracie stalowej o obsadzie docelowej dla 50 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3, na działce o nr. ew. 488, w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie.
15.03.2017 11:12:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.03.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.17.2016). Dotyczy budowy obory stanowiskowej uwięziowej na kracie stalowej o obsadzie docelowej dla 50 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3, na działce o nr. ew. 488, w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie.
15.03.2017 09:04:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 marca 2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2017). Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa jazów na rzece Szkwa w km 13+100 w m. Brzozowa oraz w km 21+100 w m. Sul, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki" planowanego do realizacji na terenie działki ozn. nr. geod. 261, obręb ewid. Brzozowa, gm. Kadzidło.
15.03.2017 09:03:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 marca 2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2017). Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa jazów na rzece Szkwa w km 13+100 w m. Brzozowa oraz w km 21+100 w m. Sul, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki" planowanego do realizacji na terenie działki ozn. nr. geod. 261, obręb ewid. Brzozowa, gm. Kadzidło.
14.03.2017 12:52:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
14.03.2017 12:51:48 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
14.03.2017 12:31:53 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło, gmina Kadzidło
14.03.2017 12:29:22 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło, gmina Kadzidło
13.03.2017 07:53:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017.
13.03.2017 07:53:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017.
10.03.2017 15:03:14 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
10.03.2017 15:00:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”