1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
03.03.2016 13:45:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.26.2015). Dotyczy przebudowy istniejącej naziemnej linii SN-15kV "Dylewo-Baranowo", planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 224, 223, 616, 274 obręb Chudek, gmina Kadzidło.
03.03.2016 13:45:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.26.2015). Dotyczy przebudowy istniejącej naziemnej linii SN-15kV "Dylewo-Baranowo", planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 224, 223, 616, 274 obręb Chudek, gmina Kadzidło.
02.03.2016 23:06:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury oraz zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Kadzidło.
02.03.2016 23:06:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury oraz zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Kadzidło.
02.03.2016 22:58:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.02.2016 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
02.03.2016 22:58:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.02.2016 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
02.03.2016 22:52:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
02.03.2016 22:52:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
02.03.2016 22:51:16 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.02.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekruatacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i o
02.03.2016 22:50:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
02.03.2016 22:49:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
01.03.2016 17:50:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2016.
01.03.2016 17:49:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2016.
01.03.2016 17:46:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
01.03.2016 17:46:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
01.03.2016 17:42:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 17:42:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 17:37:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 17:37:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
01.03.2016 17:31:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Mrągowskim.
01.03.2016 17:31:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kadzidło a Powiatem Mrągowskim.
01.03.2016 17:25:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
01.03.2016 17:24:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
01.03.2016 17:19:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
01.03.2016 17:18:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
01.03.2016 17:13:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
01.03.2016 17:13:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
01.03.2016 17:05:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
01.03.2016 17:05:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
29.02.2016 13:08:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
29.02.2016 13:07:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
29.02.2016 13:07:04 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. z kategorii Rok 2016
29.02.2016 13:06:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
29.02.2016 13:06:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
29.02.2016 13:05:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
29.02.2016 12:57:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2016). Dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN125 i PE DN110 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1469, 881, 882, 883, 884, 880, 879, 878 w miejscowości Dylewo, gmina Kadzidło.
29.02.2016 12:56:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2016). Dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN125 i PE DN110 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1469, 881, 882, 883, 884, 880, 879, 878 w miejscowości Dylewo, gmina Kadzidło.
25.02.2016 14:40:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.7.2016.JL). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
25.02.2016 14:39:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.7.2016.JL). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
25.02.2016 12:13:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
25.02.2016 12:13:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
25.02.2016 12:03:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obrębu Piasecznia, gminy Kadzidło.
25.02.2016 12:03:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obrębu Piasecznia, gminy Kadzidło.
24.02.2016 14:09:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2016). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 70/3 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
24.02.2016 14:09:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2016). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 70/3 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
24.02.2016 14:03:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV łączącej linie Myszyniec-Zawodzie i Ostrołęka-Grale, planowanej do realizacji na terenie działki ozn. numerami geodezyjnymi: 184, 326, 316, 110 obręb Czarnia, gmina Kadzidło.
24.02.2016 14:03:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV łączącej linie Myszyniec-Zawodzie i Ostrołęka-Grale, planowanej do realizacji na terenie działki ozn. numerami geodezyjnymi: 184, 326, 316, 110 obręb Czarnia, gmina Kadzidło.
24.02.2016 11:33:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
24.02.2016 11:32:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
24.02.2016 11:32:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 lutego 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.