1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
09.03.2017 08:45:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
09.03.2017 08:45:22 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
08.03.2017 15:44:29 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
08.03.2017 15:40:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
08.03.2017 15:37:59 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
08.03.2017 15:37:19 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
08.03.2017 14:43:38 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
06.03.2017 13:23:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka”
02.03.2017 12:23:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2017). Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa jazów na rzece Szkwa w km 13+100 w m. Brzozowa oraz w km 21+100 w m. Sul, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki" planowanego do realizacji na terenie działki ozn. nr. geod. 261, obręb ewid. Brzozowa, gm. Kadzidło.
02.03.2017 12:23:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2017). Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa jazów na rzece Szkwa w km 13+100 w m. Brzozowa oraz w km 21+100 w m. Sul, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki" planowanego do realizacji na terenie działki ozn. nr. geod. 261, obręb ewid. Brzozowa, gm. Kadzidło.
01.03.2017 11:47:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
01.03.2017 11:47:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
01.03.2017 11:41:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
28.02.2017 07:20:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 24 lutego 2017 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.02.2017) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Budowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka-Kadzidło w km od 0+000,00 do 1+527,24".
28.02.2017 07:20:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 24 lutego 2017 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.02.2017) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Budowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka-Kadzidło w km od 0+000,00 do 1+527,24".
25.02.2017 15:25:21 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 15:23:25 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 15:22:32 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 15:16:47 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 15:15:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 15:15:43 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:34:27 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:34:02 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:30:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:30:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:29:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:28:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:27:08 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
25.02.2017 14:26:38 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”
24.02.2017 14:23:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.II.6620.50.2016.AC.17). Dotyczy budowy odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
24.02.2017 14:23:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.II.6620.50.2016.AC.17). Dotyczy budowy odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
24.02.2017 14:22:23 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.II.6620.50.2016.AC.17). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. z kategorii Rok 2017
24.02.2017 14:21:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
24.02.2017 14:20:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
24.02.2017 14:17:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.II.6620.60.2016.MZ.12). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
24.02.2017 14:17:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.II.6620.60.2016.MZ.12). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
21.02.2017 18:10:11 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 18:09:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 18:09:28 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 18:08:46 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:31:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:29:59 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:24:53 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:21:55 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:18:49 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:16:48 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:08:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:05:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:01:30 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
21.02.2017 14:00:51 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”