1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
Data Redaktor Zmiana
05.05.2014 15:08:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/300/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło.
05.05.2014 15:07:55 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr XLII/300/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnia
05.05.2014 15:07:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
05.05.2014 15:06:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
05.05.2014 15:06:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
05.05.2014 14:59:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/299/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
05.05.2014 14:59:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/299/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
05.05.2014 14:51:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/298/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Kadzidle.
05.05.2014 14:51:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/298/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Kadzidle.
05.05.2014 14:26:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/297/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
05.05.2014 14:26:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/297/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
05.05.2014 14:22:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/296/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
05.05.2014 14:22:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/296/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
05.05.2014 14:18:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/295/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
05.05.2014 14:18:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/295/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
05.05.2014 14:09:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/294/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
05.05.2014 14:08:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/294/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
05.05.2014 14:00:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/293/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
05.05.2014 14:00:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/293/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
05.05.2014 13:47:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/292/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
05.05.2014 13:47:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/292/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
05.05.2014 13:43:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/291/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
05.05.2014 13:43:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/291/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
05.05.2014 13:38:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/290/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/150/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów zmienionej uchwałą nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2009 r . i uchwałą nr XXX/199/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r.
05.05.2014 13:38:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/290/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/150/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów zmienionej uchwałą nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2009 r . i uchwałą nr XXX/199/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013 r.
05.05.2014 13:30:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/289/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
05.05.2014 13:30:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/289/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
05.05.2014 13:26:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/288/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
05.05.2014 13:25:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/288/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
05.05.2014 13:21:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLII/287/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
05.05.2014 13:20:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/287/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
25.04.2014 08:55:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 255/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
25.04.2014 08:55:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 255/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
25.04.2014 08:47:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 254/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
25.04.2014 08:47:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 254/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2014.
24.04.2014 15:53:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 253/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
24.04.2014 15:53:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 253/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
24.04.2014 08:24:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 252/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2013 rok.
24.04.2014 08:22:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 252/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2013 rok.
24.04.2014 08:07:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 251/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.
24.04.2014 08:07:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 251/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.
23.04.2014 14:27:46 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:26:25 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:25:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:23:46 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:22:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:20:30 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:19:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:18:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"
23.04.2014 14:17:41 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic w Kadzidle"