1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
10.02.2017 01:37:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:37:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:33:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
10.02.2017 01:33:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
10.02.2017 01:28:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:27:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:24:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:24:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:21:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:20:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
10.02.2017 01:16:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/192/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na ulicę Tadeusza Zawadzkiego.
10.02.2017 01:15:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/192/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na ulicę Tadeusza Zawadzkiego.
10.02.2017 01:11:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/191/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego na ulicę Karola Wojtyły.
10.02.2017 01:11:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/191/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego na ulicę Karola Wojtyły.
10.02.2017 01:07:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
10.02.2017 01:07:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
10.02.2017 01:01:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/189/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
10.02.2017 01:01:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/189/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
09.02.2017 20:06:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/188/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
09.02.2017 20:05:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/188/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
09.02.2017 19:56:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle.
09.02.2017 19:56:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle.
09.02.2017 19:52:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/186/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2017 roku.
09.02.2017 19:51:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/186/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2017 roku.
07.02.2017 00:32:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
07.02.2017 00:31:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
07.02.2017 00:27:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/184/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
07.02.2017 00:27:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/184/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
07.02.2017 00:24:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/183/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
07.02.2017 00:23:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/183/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
06.02.2017 20:18:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/182/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.02.2017 20:18:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/182/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.02.2017 20:12:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/181/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
06.02.2017 20:11:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/181/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
06.02.2017 12:01:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
06.02.2017 12:00:43 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
06.02.2017 12:00:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
06.02.2017 11:59:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
02.02.2017 09:43:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
02.02.2017 09:42:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
31.01.2017 09:38:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.01.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
31.01.2017 09:37:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.01.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
31.01.2017 09:37:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie rozbiórki istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn 1 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do słupa nr 293 - Etap II.
31.01.2017 09:35:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie rozbiórki istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn 1 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do słupa nr 293 - Etap II.
31.01.2017 09:27:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.01.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
31.01.2017 09:27:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.01.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.15.2016). Dotyczy budowy budynku obróbki plastycznej surowca, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1169/7 i 1170/1 położonych w obrębie Kadzidło, gm. Kadzidło.
27.01.2017 12:51:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
27.01.2017 12:51:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
20.01.2017 09:17:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.I.6620.38.2016.SG.12). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
20.01.2017 09:16:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.I.6620.38.2016.SG.12). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.