1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
25.09.2013 12:11:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.09.2013 r. Dotyczy wykazu o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego w Chudku.
24.09.2013 12:43:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, linii kablowej pod jezdnią asfaltową (działka nr 138) oraz dwóch przyłączy kablowych w miejscowości Siarcza Łąka, gm. Kadzidło, na terenie działek o nr. ew.: 65/2, 65/1, 173, 183, 127, 117/7, 117/8, 117/9, 118/1, 118/2, 138 i 184 położonych w obrębie wsi Siarcza Łąka.
24.09.2013 12:34:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.09.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, linii kablowej pod jezdnią asfaltową (działka nr 138) oraz dwóch przyłączy kablowych w miejscowości Siarcza Łąka, gm. Kadzidło, na terenie działek o nr. ew.: 65/2, 65/1, 173, 183, 127, 117/7, 117/8, 117/9, 118/1, 118/2, 138 i 184 położonych w obrębie wsi Siarcza Łąka.
24.09.2013 10:30:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.419.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.
24.09.2013 10:30:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.419.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.
23.09.2013 11:25:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 224/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
23.09.2013 11:23:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 224/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
23.09.2013 11:15:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 223/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
23.09.2013 11:14:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 223/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
23.09.2013 11:10:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 11:10:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 11:07:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 221/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 11:06:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 221/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:59:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 220/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.08.2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
23.09.2013 10:36:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 219/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:36:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 219/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:33:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:33:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:28:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:28:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:28:13 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. z kategorii Rok 2013
23.09.2013 10:27:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.09.2013 10:27:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
23.09.2013 10:18:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 216/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:18:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 216/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.09.2013 10:17:52 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 216/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. z kategorii Rok 2013
23.09.2013 10:16:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.09.2013 10:15:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
23.09.2013 10:04:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 215/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 10:04:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 215/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 10:04:06 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 215/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r. z kategorii Rok 2013
23.09.2013 10:03:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.09.2013 10:02:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
23.09.2013 09:58:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 214/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 01.08.2013 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
23.09.2013 09:58:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 214/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 01.08.2013 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
23.09.2013 09:53:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 213/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 09:52:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 213/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 r.
23.09.2013 09:43:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 212/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 31.07.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wachu.
23.09.2013 09:43:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 212/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 31.07.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wachu.
23.09.2013 09:37:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 211/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 31.07.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
23.09.2013 09:37:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 211/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 31.07.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
23.09.2013 09:33:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 210/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 31.07.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. A. Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle.
23.09.2013 09:32:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 210/2013 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 31.07.2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. A. Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle.
23.09.2013 09:28:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 209/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.07.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 204/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie wniesienia aportu oraz wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kadzidle.
23.09.2013 09:28:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 209/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.07.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 204/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie wniesienia aportu oraz wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kadzidle.
20.09.2013 08:37:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł XXXVII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 27 września 2013 roku
20.09.2013 08:35:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXVII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 27 września 2013 roku
20.09.2013 08:26:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 26 września 2013 roku
20.09.2013 08:19:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 26 września 2013 roku
20.09.2013 08:16:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 26 września 2013 roku