1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Data Redaktor Zmiana
30.12.2014 11:42:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło.
30.12.2014 11:39:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
30.12.2014 11:38:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
30.12.2014 11:33:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
30.12.2014 11:33:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
30.12.2014 11:28:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
30.12.2014 11:28:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
30.12.2014 11:24:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2014 21:04:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2014 21:02:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2014 21:01:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
29.12.2014 20:53:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr LI/359/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości wspólnej.
29.12.2014 20:53:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr LI/359/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości wspólnej.
29.12.2014 20:48:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr LI/358/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2015 roku.
29.12.2014 20:48:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr LI/358/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2015 roku.
29.12.2014 20:41:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr LI/357/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
29.12.2014 20:41:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr LI/357/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
29.12.2014 20:36:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr LI/356/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
29.12.2014 20:35:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr LI/356/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
27.12.2014 20:21:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/355/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kadzidło na lata 2014-2018.
27.12.2014 20:20:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/355/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kadzidło na lata 2014-2018.
27.12.2014 20:16:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/354/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
27.12.2014 20:16:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/354/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
27.12.2014 20:13:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/353/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
27.12.2014 20:12:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/353/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
27.12.2014 20:09:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/352/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
27.12.2014 20:08:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/352/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
27.12.2014 20:05:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/351/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
27.12.2014 20:05:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/351/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
27.12.2014 19:53:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/350/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017.
27.12.2014 19:52:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/350/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017.
27.12.2014 19:48:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/349/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
27.12.2014 19:48:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/349/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
27.12.2014 19:44:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/348/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
27.12.2014 19:44:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/348/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
27.12.2014 19:38:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/347/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
27.12.2014 19:37:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/347/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
27.12.2014 19:30:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr L/346/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
27.12.2014 19:29:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr L/346/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
19.12.2014 21:01:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.12.2014 21:00:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.12.2014 20:43:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.12.2014 20:34:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
19.12.2014 20:34:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
19.12.2014 20:31:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
19.12.2014 20:30:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
19.12.2014 20:21:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle i stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
19.12.2014 20:20:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle i stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
19.12.2014 17:28:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
19.12.2014 17:27:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.