1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
01.09.2016 11:54:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 148/2016 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 24.08.2016 r. w sprawie odwołania Pani Haliny Prusaczyk ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle.
01.09.2016 11:54:01 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 148/2016 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 24.08.2016 r. w sprawie odwołania Pani Haliny Prusaczyk ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle. z kategori
01.09.2016 11:50:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.09.2016 11:49:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
31.08.2016 12:30:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 147/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
31.08.2016 12:29:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 147/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
31.08.2016 12:17:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 146/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
31.08.2016 12:08:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 145/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
31.08.2016 12:07:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 146/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
31.08.2016 12:06:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 145/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
31.08.2016 12:06:24 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 145/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
31.08.2016 11:31:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 146/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
31.08.2016 11:28:31 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 146/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
31.08.2016 11:21:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 146/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
31.08.2016 11:18:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 146/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
31.08.2016 11:03:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 145/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
31.08.2016 11:03:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 145/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
31.08.2016 10:56:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
31.08.2016 10:55:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
31.08.2016 10:47:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 143/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
31.08.2016 10:47:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 143/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
31.08.2016 09:45:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.13.2016). Dotyczy rozbudowy Zakładu Rozbioru Mięsa JBB2.
31.08.2016 09:45:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.13.2016). Dotyczy rozbudowy Zakładu Rozbioru Mięsa JBB2.
31.08.2016 09:40:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Znak sprawy: DOOŚ.OAII.4202.2.2015.aj.14). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
31.08.2016 09:40:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Znak sprawy: DOOŚ.OAII.4202.2.2015.aj.14). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
31.08.2016 09:34:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-III.747.4.23.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
31.08.2016 09:34:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-III.747.4.23.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
31.08.2016 09:27:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.21.2016.JK). Dotyczy budowy odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
31.08.2016 09:27:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.21.2016.JK). Dotyczy budowy odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
29.08.2016 09:05:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN - 0,4 kV oraz budowy słupów energetycznych niskiego napięcia oraz złącza kablowego, planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 514, 633, 539/2, 539/1, 619, 464, 544 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
29.08.2016 09:05:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN - 0,4 kV oraz budowy słupów energetycznych niskiego napięcia oraz złącza kablowego, planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 514, 633, 539/2, 539/1, 619, 464, 544 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
23.08.2016 14:28:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Łyse z dnia 16.08.2016 r. (Znak sprawy: OŚK.6220.9.2016). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Jaz na rzece Szkwa w km 22+020. Przebudowa obiektu hydrotechnicznego wraz z budową przepławki do migracji organizmów wodnych" realizowanego na terenie miejscowości Szafranki, gmina Łyse.
23.08.2016 14:28:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Łyse z dnia 16.08.2016 r. (Znak sprawy: OŚK.6220.9.2016). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Jaz na rzece Szkwa w km 22+020. Przebudowa obiektu hydrotechnicznego wraz z budową przepławki do migracji organizmów wodnych" realizowanego na terenie miejscowości Szafranki, gmina Łyse.
23.08.2016 14:27:45 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Łyse z dnia 16.08.2016 r. (Znak sprawy: OŚK.6220.9.2016). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Jaz na rzece Szkwa w km 22+020. Przebudowa
23.08.2016 14:26:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.08.2016 14:25:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
23.08.2016 14:25:36 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Łyse z dnia 16.08.2016 r. (Znak sprawy: OŚK.6220.8.2016). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Jaz na rzece Szkwa w km 22+020. Przebudowa
23.08.2016 14:25:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.08.2016 14:24:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
19.08.2016 11:21:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2016). Dotyczy rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1503, 1428/1, 1427/4, 1427/7 i 1427/8 obręb ewid. Dylewo, gmina Kadzidło.
19.08.2016 11:20:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2016). Dotyczy rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1503, 1428/1, 1427/4, 1427/7 i 1427/8 obręb ewid. Dylewo, gmina Kadzidło.
19.08.2016 11:20:18 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2016). Dotyczy rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1503,
19.08.2016 11:18:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
19.08.2016 11:17:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
17.08.2016 14:18:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
17.08.2016 14:18:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
17.08.2016 13:25:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2536W od drogi Nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo od km 5+720,00 do km 15+050,00.
17.08.2016 13:25:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.08.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2536W od drogi Nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo od km 5+720,00 do km 15+050,00.
16.08.2016 14:16:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kierzek.
16.08.2016 14:16:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kierzek.