1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
14.08.2020 13:12:55 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:12:53 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:12:49 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:12:46 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:12:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:12:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:12:04 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:11:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:10:18 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:10:02 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:08:38 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:08:20 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:02:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 13:02:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 12:55:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 12:54:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 12:54:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 12:54:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
14.08.2020 12:32:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle".
13.08.2020 13:49:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 155/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:49:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 155/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:47:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 154/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:46:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 154/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:40:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 153/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:40:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 153/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:39:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 152/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:39:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 152/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania tytułów wykonawczych
13.08.2020 13:16:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 151/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wystawiania i podpisywania faktur VAT
13.08.2020 13:16:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 151/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wystawiania i podpisywania faktur VAT
13.08.2020 13:13:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 150/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 153/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Joanny Gadomskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
13.08.2020 13:13:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 150/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 153/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Joanny Gadomskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
13.08.2020 13:07:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 149/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
13.08.2020 13:06:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 149/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
13.08.2020 13:02:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 148/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy do wystawiania upomnień
13.08.2020 13:02:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 148/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy do wystawiania upomnień
13.08.2020 12:59:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 147/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
13.08.2020 12:59:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 147/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
13.08.2020 12:16:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 146/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta
13.08.2020 12:16:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 146/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.07.2020 r. w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta
13.08.2020 12:12:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 145/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie upoważnienia - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Alicji Szymołon  do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
13.08.2020 12:11:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 145/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie upoważnienia - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Alicji Szymołon  do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
13.08.2020 12:05:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 144/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Szymołon - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
13.08.2020 12:00:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 144/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Alicji Szymołon - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
13.08.2020 11:57:27 Marta Ciak Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 144/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie: upoważnienia Pani Alicji Szymołon - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w kadzidle do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a ta
13.08.2020 11:53:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
13.08.2020 11:53:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
13.08.2020 11:53:11 Marta Ciak Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 144/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie: upoważnienia Pani Alicji Szymołon - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a tak
13.08.2020 11:52:50 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
13.08.2020 11:51:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
13.08.2020 11:51:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł