1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
07.12.2015 10:27:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:24:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:24:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:21:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.12.2015 10:20:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.12.2015 10:08:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:07:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:04:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.10.2015 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
07.12.2015 10:04:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.10.2015 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
07.12.2015 09:59:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
07.12.2015 09:59:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
07.12.2015 09:50:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.12.2015 09:49:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.12.2015 09:44:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.12.2015 09:44:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.12.2015 09:32:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 09:32:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 09:29:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 09:28:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
03.12.2015 14:28:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
03.12.2015 14:28:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
03.12.2015 14:25:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
03.12.2015 14:25:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
03.12.2015 14:17:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
03.12.2015 14:17:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
03.12.2015 14:10:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Czesława Dawid wraz z odpowiedzią na skargę.
03.12.2015 14:10:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Czesława Dawid wraz z odpowiedzią na skargę.
03.12.2015 14:04:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kadzidło".
03.12.2015 14:04:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kadzidło".
03.12.2015 14:03:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kadzidło".
03.12.2015 14:01:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
03.12.2015 14:01:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
03.12.2015 13:59:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
03.12.2015 13:58:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
03.12.2015 13:57:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
03.12.2015 13:57:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
03.12.2015 13:54:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
03.12.2015 13:54:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
03.12.2015 13:50:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kadzidło na lata 2015-2030.
03.12.2015 13:47:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kadzidło na lata 2015-2030.
03.12.2015 13:32:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kadzidło na lata 2015-2030.
03.12.2015 13:29:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
03.12.2015 13:28:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
03.12.2015 13:13:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
03.12.2015 13:12:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
03.12.2015 11:33:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
03.12.2015 11:32:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
02.12.2015 13:52:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:51:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:49:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.