1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
05.01.2016 12:54:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:53:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:50:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:50:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:46:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
05.01.2016 12:46:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
05.01.2016 12:41:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:40:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 11:55:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 299/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.09.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
04.01.2016 11:17:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.21.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie.
04.01.2016 11:16:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.21.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie.
30.12.2015 11:51:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 173.
30.12.2015 11:51:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 173.
30.12.2015 11:46:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 184.
30.12.2015 11:45:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 184.
28.12.2015 13:53:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:52:58 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:51:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
28.12.2015 13:51:34 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
28.12.2015 13:50:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:49:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:47:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
28.12.2015 13:46:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
21.12.2015 13:44:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle".
21.12.2015 13:43:52 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 9.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle".
15.12.2015 09:22:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7.1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego na dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2016.
15.12.2015 09:21:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7.1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego na dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2016.
15.12.2015 07:59:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.21.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie.
15.12.2015 07:59:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.21.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie.
15.12.2015 07:46:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.468.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok.
15.12.2015 07:46:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.468.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok.
15.12.2015 07:30:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.467.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
15.12.2015 07:30:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.467.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
14.12.2015 12:33:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/04kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami w Brzozowej.
14.12.2015 12:33:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/04kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami w Brzozowej.
14.12.2015 12:32:02 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami
14.12.2015 12:30:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
14.12.2015 12:30:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
14.12.2015 12:29:44 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami
14.12.2015 12:29:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
14.12.2015 12:28:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
14.12.2015 12:21:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz z budową słupowej stacji transformatorowej w Chudku.
14.12.2015 12:21:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz z budową słupowej stacji transformatorowej w Chudku.
14.12.2015 12:17:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
14.12.2015 12:16:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
14.12.2015 12:14:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2015). Dotyczy przebudowy ulicy Polnej w Dylewie.
14.12.2015 12:13:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2015). Dotyczy przebudowy ulicy Polnej w Dylewie.
14.12.2015 12:05:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Chudku, kolonia Aleksandrowo.
14.12.2015 12:04:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Chudku, kolonia Aleksandrowo.
14.12.2015 11:57:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych relacji Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt.