1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.07.2016 11:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.07.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
08.07.2016 11:22:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.07.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
08.07.2016 11:19:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok.
08.07.2016 11:18:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2016 rok.
08.07.2016 10:28:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 30 marca 2016 roku.
08.07.2016 10:27:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 30 marca 2016 roku.
08.07.2016 10:25:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 25 lutego 2016 roku.
08.07.2016 10:25:27 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 25 lutego 2016 roku.
08.07.2016 10:24:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 25 lutego 2016 roku.
08.07.2016 10:24:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 25 lutego 2016 roku.
08.07.2016 10:09:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2016 roku.
08.07.2016 10:09:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2016 roku.
08.07.2016 09:57:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2015 roku.
08.07.2016 09:57:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2015 roku.
08.07.2016 09:51:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2015 roku.
08.07.2016 09:50:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2015 roku.
08.07.2016 09:25:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XX/145/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
08.07.2016 09:25:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/145/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
08.07.2016 09:16:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XX/144/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
08.07.2016 09:16:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/144/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
08.07.2016 09:04:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XIX/136/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2015.
08.07.2016 09:04:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XIX/136/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2015.
08.07.2016 08:56:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XX/142/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XIX/135/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2015.
08.07.2016 08:56:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/142/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XIX/135/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2015.
08.07.2016 08:51:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XX/141/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
08.07.2016 08:51:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/141/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
08.07.2016 08:46:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XX/140/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
08.07.2016 08:46:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/140/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
07.07.2016 12:38:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku.
07.07.2016 12:38:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku.
07.07.2016 12:07:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 15 października 2015 roku.
07.07.2016 12:07:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 15 października 2015 roku.
07.07.2016 12:00:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2015 roku.
07.07.2016 12:00:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2015 roku.
07.07.2016 11:56:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 17 lipca 2015 roku.
07.07.2016 11:55:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 17 lipca 2015 roku.
07.07.2016 11:52:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2015 roku.
07.07.2016 11:52:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2015 roku.
07.07.2016 11:50:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2015 roku.
07.07.2016 11:50:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2015 roku.
07.07.2016 11:37:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 30 marca 2015 roku.
07.07.2016 11:37:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 30 marca 2015 roku.
07.07.2016 11:25:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 lutego 2015 roku.
07.07.2016 11:24:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 23 lutego 2015 roku.
07.07.2016 11:12:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 roku.
07.07.2016 10:50:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 roku.
07.07.2016 10:50:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 roku.
07.07.2016 10:48:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 roku.
07.07.2016 10:42:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Proszę wybrać odpowiednią Komisję w menu po lewej stronie, aby przejść do przeglądania protokołów.
07.07.2016 08:46:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr Instytucji Kultury