1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
01.07.2016 09:23:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
01.07.2016 09:23:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
01.07.2016 09:03:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
01.07.2016 09:02:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
29.06.2016 14:21:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: wzoru upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.
29.06.2016 14:20:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: wzoru upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.
29.06.2016 13:43:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
29.06.2016 13:40:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
29.06.2016 10:27:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:27:00 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:25:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:17:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:13:01 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:11:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:10:58 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:10:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
29.06.2016 10:10:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
28.06.2016 07:43:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 1 lipca 2016 r.
28.06.2016 07:36:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.20.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
28.06.2016 07:35:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. (Znak sprawy: WI-III.747.4.20.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
24.06.2016 14:57:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.06.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2016). Dotyczy rozbudowy obory stanowiskowej dla krów o obsadzie 87,3 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w miejscowości Piasecznia, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 425.
24.06.2016 14:56:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.06.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2016). Dotyczy rozbudowy obory stanowiskowej dla krów o obsadzie 87,3 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w miejscowości Piasecznia, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 425.
22.06.2016 13:48:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
22.06.2016 13:48:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
22.06.2016 10:34:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2016 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239, poz. 395) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2016 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w ww. konkursie.
22.06.2016 10:33:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2016 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239, poz. 395) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2016 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w ww. konkursie.
22.06.2016 08:41:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szurnicka Ewa
22.06.2016 08:40:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szurnicka Ewa
22.06.2016 08:38:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
22.06.2016 08:37:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
22.06.2016 08:35:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Zdzisław
22.06.2016 08:34:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Zdzisław
22.06.2016 08:33:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pawłowska Katarzyna
22.06.2016 08:32:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pawłowska Katarzyna
22.06.2016 08:30:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pajka Marian
22.06.2016 08:29:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pajka Marian
22.06.2016 08:27:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Paweł
22.06.2016 08:27:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Paweł
22.06.2016 08:25:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
22.06.2016 08:25:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
22.06.2016 08:22:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Lesiński Mirosław
22.06.2016 08:22:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Lesiński Mirosław
22.06.2016 08:20:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
22.06.2016 08:20:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
22.06.2016 08:17:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kucińska-Giers Anna
22.06.2016 08:17:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kucińska-Giers Anna
22.06.2016 08:15:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
22.06.2016 08:15:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
22.06.2016 08:10:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Florek Roman
22.06.2016 08:09:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Florek Roman