1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
17.05.2015 21:06:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Paweł
17.05.2015 21:04:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
17.05.2015 21:04:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
17.05.2015 21:02:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Lesiński Mirosław
17.05.2015 21:02:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Lesiński Mirosław
17.05.2015 20:53:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
17.05.2015 20:53:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
17.05.2015 20:50:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
17.05.2015 20:49:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
17.05.2015 20:44:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Giers Anna
17.05.2015 20:44:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Giers Anna
17.05.2015 20:39:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Florek Roman
17.05.2015 20:38:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Florek Roman
17.05.2015 20:27:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
17.05.2015 20:27:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
17.05.2015 20:17:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bączek Barbara
17.05.2015 20:17:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Bączek Barbara
17.05.2015 20:17:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bielski Ryszard
17.05.2015 20:16:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bączek Barbara
17.05.2015 20:16:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Bączek Barbara
17.05.2015 20:11:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bielski Ryszard
17.05.2015 19:59:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bączek Barbara
17.05.2015 19:59:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bączek Barbara
17.05.2015 19:45:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
17.05.2015 19:44:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
13.05.2015 14:13:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
13.05.2015 14:12:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
13.05.2015 13:40:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kadzidło nr XXVI/158/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
13.05.2015 13:40:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kadzidło nr XXVI/158/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
13.05.2015 13:35:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
13.05.2015 13:35:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
13.05.2015 12:40:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
13.05.2015 12:40:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
13.05.2015 12:37:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
13.05.2015 12:36:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
13.05.2015 12:21:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje III-XIV
13.05.2015 12:19:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XLI-II
13.05.2015 12:09:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
13.05.2015 12:09:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
13.05.2015 12:03:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.05.2015 12:02:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.05.2015 11:45:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów położonych na terenie gminy Kadzidło za ochronne.
13.05.2015 11:45:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów położonych na terenie gminy Kadzidło za ochronne.
13.05.2015 11:14:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wyniki I tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. na terenie Gminy Kadzidło.
13.05.2015 11:14:00 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wyniki I tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. na terenie Gminy Kadzidło. z kategorii Wybory prezydenckie 2015
13.05.2015 11:12:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.05.2015 11:11:11 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wyniki I tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. na terenie Gminy Kadzidło. z kategorii Wybory prezydenckie 2015
13.05.2015 11:09:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.05.2015 11:08:22 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wyniki I tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. na terenie Gminy Kadzidło. z kategorii Wybory prezydenckie 2015
13.05.2015 11:07:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł