1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
Data Redaktor Zmiana
22.09.2015 08:25:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
22.09.2015 08:21:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
22.09.2015 08:21:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
22.09.2015 08:18:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:18:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:15:42 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:15:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:15:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:15:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:06:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:06:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:02:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 08:02:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
22.09.2015 07:54:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.09.2015 07:54:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.09.2015 07:50:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.09.2015 07:49:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
22.09.2015 07:46:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Józefa Kowalczyka zam. Ostrołęka na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
22.09.2015 07:45:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Józefa Kowalczyka zam. Ostrołęka na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
22.09.2015 07:41:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Towarzystwo Promocji Muzyki "Przez Muzykę do Serc" na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
22.09.2015 07:41:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Towarzystwo Promocji Muzyki "Przez Muzykę do Serc" na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
22.09.2015 07:35:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2014 rok.
22.09.2015 07:35:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2014 rok.
22.09.2015 07:31:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
22.09.2015 07:31:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
22.09.2015 07:16:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
22.09.2015 07:15:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
22.09.2015 07:12:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
22.09.2015 07:11:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
17.09.2015 21:45:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
17.09.2015 21:45:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
17.09.2015 21:41:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
17.09.2015 21:41:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
17.09.2015 21:40:17 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. z kategorii VI Sesja RG
17.09.2015 21:38:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
17.09.2015 21:38:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
17.09.2015 21:30:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2014.
17.09.2015 21:29:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2014.
17.09.2015 13:22:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2014.
17.09.2015 13:21:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2014.
17.09.2015 13:13:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
17.09.2015 13:12:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
17.09.2015 12:04:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 9 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
17.09.2015 12:04:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 9 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
14.09.2015 09:47:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło, ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie".
14.09.2015 09:47:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.09.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej dla 75 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Kadzidło, ul. Wiejska 8, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie".
14.09.2015 09:18:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, 1118 j.t. z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w ww. konkursie.
14.09.2015 09:18:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014, 1118 j.t. z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w ww. konkursie.
14.09.2015 08:16:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
14.09.2015 08:14:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).