1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
13.08.2020 11:37:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 143/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
13.08.2020 11:36:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 143/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
13.08.2020 11:12:28 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.13.2020)zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 000 kW na terenie części działki nr ew. 1358 oraz 1360/1 obręb 0005 Dylewo gmina Kadzidło o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 13,0 ha".
13.08.2020 11:11:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.13.2020)zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 000 kW na terenie części działki nr ew. 1358 oraz 1360/1 obręb 0005 Dylewo gmina Kadzidło o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 13,0 ha".
13.08.2020 11:10:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.13.2020)zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 000 kW na terenie części działki nr ew. 1358 oraz 1360/1 obręb 0005 Dylewo gmina Kadzidło o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 13,0 ha".
13.08.2020 11:08:11 Marta Ciak Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 sierpnia 2020 r. (znak sprawy GG.6220.13.2020) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie  elektrowni fotowoltaicznej
13.08.2020 11:07:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
12.08.2020 15:03:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe 2 - Remont garaży w strażnicy OSP w Wachu
12.08.2020 13:55:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:55:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:55:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:55:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:41 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:38 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:34 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:27 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:23 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:54:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:53:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:53:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:52:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:52:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:51:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
12.08.2020 13:50:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle"
11.08.2020 14:15:18 Marta Ciak Edytowano artykuł Petycja z dnia 06.07.2020 r. do Rady Gminy w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
11.08.2020 08:54:19 Marta Ciak Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu Gminy w Kadzidle.
11.08.2020 08:16:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. (Znak sprawy:GBN.6740.1.6.2020)zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło" na terenie gminy Kadzidło, woj. mazowieckie  
11.08.2020 08:15:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. (Znak sprawy:GBN.6740.1.6.2020)zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło" na terenie gminy Kadzidło, woj. mazowieckie  
07.08.2020 14:16:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
07.08.2020 14:16:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
07.08.2020 14:15:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
07.08.2020 14:14:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
07.08.2020 14:13:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
07.08.2020 14:12:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle".
07.08.2020 14:07:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.08.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.142.2020.DK) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: likwidację, budowę rowów otwartych, likwidację, budowę przepustów oraz przebudowę przepustu pod koroną drogi, zlokalizowanych na działkach obręb Dylewo, gmina Kadzidło, w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo polegającej na rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 251204W w km 107+533 i budowie ścieżki pieszo-rowerowej od km 109+560- do km 108+980 (strona prawa)".
07.08.2020 14:06:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.08.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.142.2020.DK) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: likwidację, budowę rowów otwartych, likwidację, budowę przepustów oraz przebudowę przepustu pod koroną drogi, zlokalizowanych na działkach obręb Dylewo, gmina Kadzidło, w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo polegającej na rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 251204W w km 107+533 i budowie ścieżki pieszo-rowerowej od km 109+560- do km 108+980 (strona prawa)".
05.08.2020 12:48:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2020)zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn."Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-04kV oświetlenia ulicznego", na terenie nieruchomości położonych w obrębie Brzozówka, gmina Kadzidło
05.08.2020 12:46:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2020)zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn."Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-04kV oświetlenia ulicznego", na terenie nieruchomości położonych w obrębie Brzozówka, gmina Kadzidło
05.08.2020 09:27:26 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe 2 - Remont garaży w strażnicy OSP w Wachu
05.08.2020 09:27:02 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe 2 - Remont garaży w strażnicy OSP w Wachu
05.08.2020 09:26:41 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe 2 - Remont garaży w strażnicy OSP w Wachu
05.08.2020 09:26:01 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł Zapytanie unieważnione - Remont garaży w strażnicy OSP w Wachu
05.08.2020 09:25:27 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie unieważnione - Remont garaży w strażnicy OSP w Wachu
05.08.2020 08:59:34 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu strażnicy OSP w Dylewie
04.08.2020 12:24:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4 400 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2020 r. w kwocie 422 099,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2020 r. w kwocie 3 977 901,00 zł."
03.08.2020 14:22:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2020 r. (Znak sprawy: WI-I7821.40.2.2019.AT), zawiadamia się, że w dniu 20.07.2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 78/SPEC/2020, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Ostrołęckiego Nr 6/2019 z dn. 19.07.2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Golance kol. Kapuściska.
03.08.2020 14:22:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2020 r. (Znak sprawy: WI-I7821.40.2.2019.AT), zawiadamia się, że w dniu 20.07.2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 78/SPEC/2020, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Ostrołęckiego Nr 6/2019 z dn. 19.07.2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Golance kol. Kapuściska.
03.08.2020 13:29:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja dla rolników