1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
04.05.2016 11:05:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr VI/2015 z VI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2015 roku.
04.05.2016 11:05:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr VI/2015 z VI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2015 roku.
04.05.2016 11:02:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr V/2015 z V Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku.
04.05.2016 11:02:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr V/2015 z V Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku.
04.05.2016 10:33:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr IV/2015 z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 11 marca 2015 roku.
04.05.2016 10:32:21 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr IV/2015 z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 11 marca 2015 roku.
04.05.2016 10:31:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr IV/2015 z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 11 marca 2015 roku.
04.05.2016 10:31:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr IV/2015 z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 11 marca 2015 roku.
04.05.2016 10:28:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr III/2015 z III Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 2 marca 2015 roku.
04.05.2016 10:27:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr III/2015 z III Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 2 marca 2015 roku.
04.05.2016 10:09:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4.05.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675 do km 5+763 na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 870, położonej w obrębie Piasecznia, gmina Kadzidło.
04.05.2016 10:08:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4.05.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675 do km 5+763 na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 870, położonej w obrębie Piasecznia, gmina Kadzidło.
29.04.2016 13:25:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr II/2014 z II Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 roku.
29.04.2016 13:25:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr II/2014 z II Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 roku.
29.04.2016 12:29:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 listopada 2014 roku.
29.04.2016 12:29:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 listopada 2014 roku.
29.04.2016 10:23:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
29.04.2016 10:23:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
28.04.2016 22:59:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
28.04.2016 22:59:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
28.04.2016 22:55:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
28.04.2016 22:55:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
28.04.2016 22:51:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
28.04.2016 22:51:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
28.04.2016 22:45:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
28.04.2016 22:45:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
28.04.2016 22:39:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
28.04.2016 22:39:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
28.04.2016 22:35:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
28.04.2016 22:34:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
28.04.2016 22:28:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
28.04.2016 22:27:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
27.04.2016 08:19:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
27.04.2016 08:19:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
25.04.2016 13:56:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 117/III/2016. (Znak sprawy: WI-III.747.4.2.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
25.04.2016 13:55:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 117/III/2016. (Znak sprawy: WI-III.747.4.2.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
21.04.2016 21:47:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
21.04.2016 21:47:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu.
21.04.2016 21:43:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
21.04.2016 21:42:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
21.04.2016 21:38:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
21.04.2016 21:37:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
21.04.2016 21:31:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
21.04.2016 21:31:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
21.04.2016 21:27:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
21.04.2016 21:27:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
21.04.2016 21:22:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
21.04.2016 21:22:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
21.04.2016 21:13:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
21.04.2016 21:12:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.