1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
07.07.2015 12:02:18 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle".
07.07.2015 12:01:19 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle".
07.07.2015 11:59:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle".
03.07.2015 10:57:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle".
03.07.2015 10:56:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle".
03.07.2015 10:56:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle".
03.07.2015 08:03:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. działalności gospodarczej.
03.07.2015 08:03:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. działalności gospodarczej.
24.06.2015 13:53:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2015). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznych w Brzozówce.
24.06.2015 13:53:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 czerwca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2015). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznych w Brzozówce.
23.06.2015 13:53:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 czerwca 2015 r. (Znak sprawy: IK.7140.3.2015). Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wynajęcia, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
23.06.2015 09:35:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 3 lipca 2015 r.
22.06.2015 13:55:03 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.06.2015 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle".
22.06.2015 13:51:02 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.06.2015 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle".
18.06.2015 14:49:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 czerwca 2015 r. (Znak sprawy: IK.7140.3.2015). Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wynajęcia, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
18.06.2015 14:49:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 czerwca 2015 r. (Znak sprawy: IK.7140.3.2015). Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wynajęcia, położonej w obrębie wsi Kadzidło.
15.06.2015 13:55:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29 czerwca 2015 r.
15.06.2015 13:50:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22 czerwca 2015 r.
15.06.2015 13:19:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie i Decyzja z dnia 15.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.3.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni.
15.06.2015 13:17:22 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Postanowienie i Decyzja z dnia 15.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.3.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni.
15.06.2015 13:16:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie i Decyzja z dnia 15.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.3.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni.
15.06.2015 13:14:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie i Decyzja z dnia 15.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.3.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni.
11.06.2015 14:11:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie i Decyzja z dnia 09.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu.
11.06.2015 14:08:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie i Decyzja z dnia 09.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu.
11.06.2015 13:51:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie i Decyzja z dnia 09.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.2.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.
11.06.2015 13:49:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie i Decyzja z dnia 09.06.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.2.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.
11.06.2015 07:49:55 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle"
11.06.2015 07:48:50 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 2.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic Świerczewskiego, Lipowej, Leśnej, Handlowej, Al. Zwycięstwa w Kadzidle"
09.06.2015 13:37:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wybory na ławników
08.06.2015 08:54:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wybory na ławników
08.06.2015 08:54:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wybory na ławników
02.06.2015 10:58:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 2 czerwca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (III nabór).
02.06.2015 10:58:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 2 czerwca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (III nabór).
02.06.2015 10:57:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 2 czerwca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (III nabór).
02.06.2015 10:56:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 2 czerwca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (III nabór).
01.06.2015 08:58:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wyniki II tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. na terenie Gminy Kadzidło.
01.06.2015 08:58:13 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wyniki II tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. na terenie Gminy Kadzidło. z kategorii Wybory prezydenckie 2015
01.06.2015 08:57:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
01.06.2015 08:55:48 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wyniki II tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. na terenie Gminy Kadzidło. z kategorii Wybory prezydenckie 2015
01.06.2015 08:55:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
29.05.2015 14:03:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.05.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.3.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
29.05.2015 14:02:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.05.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.3.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
29.05.2015 09:04:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł VII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 8 czerwca 2015 roku
29.05.2015 08:48:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 3 czerwca 2015 r.
29.05.2015 08:39:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 2 czerwca 2015 r.
29.05.2015 08:33:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 1 czerwca 2015 r.
26.05.2015 08:22:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowska Teresa
26.05.2015 08:22:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowska Teresa
26.05.2015 08:17:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Wiesława Janina
26.05.2015 08:16:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Wiesława Janina