1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
18.04.2016 08:36:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XIX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 kwietnia 2016 roku
18.04.2016 08:36:03 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł XIX Sesja Rady Gminy Kadzidło - 28 kwietnia 2016 roku z kategorii Rok 2016
18.04.2016 08:33:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.04.2016 08:23:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 22 kwietnia 2016 r.
18.04.2016 08:18:07 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 22 kwietnia 2016 r. z kategorii Rok 2016
18.04.2016 08:15:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.04.2016 08:02:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 21 kwietnia 2016 r.
17.04.2016 23:16:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
17.04.2016 23:16:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
17.04.2016 23:11:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.04.2016 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
17.04.2016 23:10:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.04.2016 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
17.04.2016 23:06:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
17.04.2016 23:06:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
17.04.2016 23:01:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.04.2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
17.04.2016 23:01:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.04.2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
17.04.2016 22:55:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.04.2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Marioli Bednarczyk - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
17.04.2016 22:55:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.04.2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Marioli Bednarczyk - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
17.04.2016 22:49:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
17.04.2016 22:49:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
14.04.2016 10:19:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2016). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 - II nabór.
14.04.2016 10:18:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2016). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 - II nabór.
14.04.2016 10:12:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
14.04.2016 10:12:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
13.04.2016 22:05:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
13.04.2016 22:05:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
13.04.2016 22:00:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2016 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
13.04.2016 21:59:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2016 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
13.04.2016 21:49:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury.
13.04.2016 21:49:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury.
13.04.2016 19:51:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.03.2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2015 rok.
13.04.2016 19:51:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.03.2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2015 rok.
13.04.2016 19:21:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.03.2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
13.04.2016 19:20:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.03.2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
12.04.2016 08:10:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.139.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
12.04.2016 08:09:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.139.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
11.04.2016 12:20:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku (II nabór).
11.04.2016 12:03:58 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku (II nabór).
11.04.2016 11:58:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku (II nabór).
11.04.2016 11:57:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku (II nabór).
08.04.2016 07:12:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
08.04.2016 07:12:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 kwietnia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
05.04.2016 07:50:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. (Znak sprawy: WI-III.747.4.5.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
05.04.2016 07:49:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. (Znak sprawy: WI-III.747.4.5.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
30.03.2016 22:48:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
30.03.2016 22:48:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
30.03.2016 22:45:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
30.03.2016 22:45:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
30.03.2016 22:40:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
30.03.2016 22:39:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
30.03.2016 22:35:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.