1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
30.03.2016 22:35:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
30.03.2016 22:30:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/09 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
30.03.2016 22:30:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/09 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
29.03.2016 14:13:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowy słupów energetycznych niskiego napięcia, planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 443/5, 443/7, 444/7, 444/9, 451 i 623 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
29.03.2016 14:13:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowy słupów energetycznych niskiego napięcia, planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 443/5, 443/7, 444/7, 444/9, 451 i 623 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
29.03.2016 09:28:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675 do km 5 + 763 na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 870, położonej w obrębie Piasecznia, gmina Kadzidło.
29.03.2016 09:27:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675 do km 5 + 763 na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 870, położonej w obrębie Piasecznia, gmina Kadzidło.
25.03.2016 07:39:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
25.03.2016 07:38:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
22.03.2016 14:23:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.03.2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 86/III/2016. (Znak sprawy: WI-III.747.4.5.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
22.03.2016 14:23:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.03.2016 r. o wydaniu postanowienia Nr 86/III/2016. (Znak sprawy: WI-III.747.4.5.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
21.03.2016 08:38:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle na stanowisku Referenta ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty
18.03.2016 14:57:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Znak sprawy: WI-III.747.4.2.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
18.03.2016 14:56:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Znak sprawy: WI-III.747.4.2.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
17.03.2016 06:59:40 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
17.03.2016 06:58:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
17.03.2016 06:58:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
16.03.2016 14:24:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2016). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 70/3 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
16.03.2016 14:23:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2016). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 70/3 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
16.03.2016 14:19:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV łączącej linie Myszyniec-Zawodzie i Ostrołęka-Grale, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 184, 326, 316, 110 w obrębie wsi Czarnia.
16.03.2016 14:18:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV łączącej linie Myszyniec-Zawodzie i Ostrołęka-Grale, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 184, 326, 316, 110 w obrębie wsi Czarnia.
16.03.2016 14:13:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
16.03.2016 14:13:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.5.2016.HP). Dotyczy budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
15.03.2016 11:56:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 9 marca 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.7.2016.JL). Dotyczy budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
15.03.2016 11:55:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 9 marca 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.7.2016.JL). Dotyczy budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
14.03.2016 14:56:52 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
14.03.2016 14:55:17 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło”
14.03.2016 12:46:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obręb Piasecznia, gmina Kadzidło.
14.03.2016 12:45:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obręb Piasecznia, gmina Kadzidło.
14.03.2016 09:34:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowy słupów energetycznych niskiego napięcia, planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 443/5, 443/7, 444/7, 444/9, 451 i 623 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
14.03.2016 09:34:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2016). Dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN-0,4 kV oraz budowy słupów energetycznych niskiego napięcia, planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 443/5, 443/7, 444/7, 444/9, 451 i 623 w miejscowości Chudek, gmina Kadzidło.
10.03.2016 14:35:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
10.03.2016 14:34:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
10.03.2016 11:14:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obręb Piasecznia, gmina Kadzidło.
10.03.2016 11:14:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2016). Dotyczy zalesienia 0,42 ha gruntów rolnych będących częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3148, obręb Piasecznia, gmina Kadzidło.
09.03.2016 08:35:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
09.03.2016 08:35:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.03.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2016). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2529W Kadzidło-Piasecznia od km 4+675,00 do km 5+763,00 w obrębie wsi Piasecznia.
08.03.2016 12:35:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 2 marca 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.5.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
08.03.2016 12:35:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 2 marca 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.5.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
08.03.2016 12:32:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 2 marca 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.2.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
08.03.2016 12:31:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania z dnia 2 marca 2016 r. (Znak sprawy: WI-III.747.4.2.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
04.03.2016 09:14:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.02.2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 101/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
04.03.2016 09:13:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.02.2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 101/08 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
04.03.2016 08:57:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr Instytucji Kultury
04.03.2016 08:56:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr Instytucji Kultury
04.03.2016 08:55:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rejestr Instytucji Kultury
04.03.2016 08:45:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle na stanowisku Referenta ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty
04.03.2016 08:44:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle na stanowisku Referenta ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty
04.03.2016 08:42:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle na stanowisku Referenta ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty
04.03.2016 08:41:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle na stanowisku Referenta ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty