1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
31.03.2015 09:40:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
31.03.2015 09:40:18 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
31.03.2015 09:40:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
27.03.2015 14:45:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.03.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, budowę słupa energetycznego SN-15kV oraz budowę złącza kablowego średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1506 obręb nr 0005 Dylewo, gm. Kadzidło.
27.03.2015 14:45:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.03.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, budowę słupa energetycznego SN-15kV oraz budowę złącza kablowego średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1506 obręb nr 0005 Dylewo, gm. Kadzidło.
27.03.2015 11:03:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 31 marca 2015 r.
26.03.2015 18:39:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł V Sesja Rady Gminy Kadzidło - 31 marca 2015 roku
25.03.2015 20:27:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 30 marca 2015 r.
12.03.2015 12:06:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2015). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
12.03.2015 12:06:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2015). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 (II nabór).
12.03.2015 11:19:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2015). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 - II nabór.
12.03.2015 11:18:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2015 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2015). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015 - II nabór.
12.03.2015 10:29:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, budowie słupa energetycznego SN-15kV oraz budowie złącza kablowego średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1506 obręb nr 0005 Dylewo, gm. Kadzidło.
12.03.2015 10:29:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, budowie słupa energetycznego SN-15kV oraz budowie złącza kablowego średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działek ozn. nr. geod. 878, 1506 obręb nr 0005 Dylewo, gm. Kadzidło.
06.03.2015 20:55:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 11 marca 2015 r.
06.03.2015 11:43:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
06.03.2015 11:42:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
06.03.2015 11:39:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
06.03.2015 11:24:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
06.03.2015 11:14:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
06.03.2015 11:12:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
06.03.2015 11:12:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
06.03.2015 11:11:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 6 marca 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
05.03.2015 07:31:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł IV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 11 marca 2015 roku
05.03.2015 07:05:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20 marca 2015 r.
02.03.2015 22:59:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.02.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
02.03.2015 22:58:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.02.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
02.03.2015 11:37:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie - Dotyczy projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
02.03.2015 11:37:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie - Dotyczy projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
02.03.2015 11:37:04 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie - Dotyczy projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
27.02.2015 21:09:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.02.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
27.02.2015 21:09:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.02.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
27.02.2015 21:06:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 21:06:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 21:04:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
27.02.2015 21:03:03 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
27.02.2015 21:02:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
27.02.2015 21:02:22 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
27.02.2015 20:58:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
27.02.2015 20:58:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 r. Wójta Gminy Kadzidło w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
27.02.2015 20:53:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
27.02.2015 20:53:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2015.
27.02.2015 20:47:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
27.02.2015 20:47:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
27.02.2015 20:42:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle pani Teresy Deptuła do prowadzenia spraw z zakresu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
27.02.2015 20:37:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.02.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle pani Teresy Deptuła do prowadzenia spraw z zakresu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
27.02.2015 20:32:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:32:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:29:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
27.02.2015 20:29:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.