1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
11.02.2016 08:12:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
11.02.2016 08:12:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
09.02.2016 10:07:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lutego 2016 roku. (Znak sprawy: GG.6733.25.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV i nN - 0,4 kV, budowy stacji transformatorowej oraz budowy słupów energetycznych niskiego i średniego napięcia w miejscowości Chudek.
09.02.2016 10:07:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lutego 2016 roku. (Znak sprawy: GG.6733.25.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV i nN - 0,4 kV, budowy stacji transformatorowej oraz budowy słupów energetycznych niskiego i średniego napięcia w miejscowości Chudek.
05.02.2016 12:44:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2015.ES). Dotyczy uzupełnienia decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
05.02.2016 12:44:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2015.ES). Dotyczy uzupełnienia decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
05.02.2016 09:01:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
05.02.2016 09:01:04 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
05.02.2016 08:58:40 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
05.02.2016 08:58:27 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
05.02.2016 08:58:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
05.02.2016 08:56:41 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
05.02.2016 08:55:32 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
29.01.2016 11:56:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2016 roku. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki.
29.01.2016 11:56:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2016 roku. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki.
28.01.2016 12:20:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
28.01.2016 12:20:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
28.01.2016 12:15:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
28.01.2016 12:14:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
28.01.2016 11:44:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 roku. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2015.ES). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
28.01.2016 11:43:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 roku. (Znak sprawy: WI-III.747.4.1.2015.ES). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
28.01.2016 08:51:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2016). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
28.01.2016 08:07:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2016). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2016.
25.01.2016 13:21:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
25.01.2016 13:21:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2015). Dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na terenie wsi Dylewo.
22.01.2016 12:44:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2016). Dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miejscowości Dylewo.
22.01.2016 12:44:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2016). Dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miejscowości Dylewo.
22.01.2016 12:36:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.26.2015). Dotyczy przebudowy istniejącej naziemnej linii SN-15kV Dylewo-Baranowo na terenie miejscowości Chudek.
22.01.2016 12:36:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.26.2015). Dotyczy przebudowy istniejącej naziemnej linii SN-15kV Dylewo-Baranowo na terenie miejscowości Chudek.
22.01.2016 11:34:18 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
22.01.2016 11:32:29 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
22.01.2016 11:31:21 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
22.01.2016 11:30:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku.
22.01.2016 11:27:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2016 roku.
22.01.2016 11:00:55 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
22.01.2016 10:59:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
22.01.2016 10:35:28 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
22.01.2016 10:32:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
21.01.2016 22:40:00 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
21.01.2016 22:33:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
21.01.2016 14:25:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.01.2016 14:25:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
21.01.2016 14:20:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.12.2015 r. w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
21.01.2016 14:20:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.12.2015 r. w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
21.01.2016 14:05:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.25.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej, budowy stacji transformatorowej oraz budowy słupów energetycznych niskiego i średniego napięcia w miejscowości Chudek.
21.01.2016 14:05:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.25.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej, budowy stacji transformatorowej oraz budowy słupów energetycznych niskiego i średniego napięcia w miejscowości Chudek.
21.01.2016 14:00:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.24.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz kablowej linii elektroenergetycznej w miejscowości Chudek.
21.01.2016 14:00:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.24.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz kablowej linii elektroenergetycznej w miejscowości Chudek.
21.01.2016 14:00:23 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.24.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz kablowej linii elektroenergetycznej w miejscowości Gleba. z kategorii Rok 2016
21.01.2016 14:00:17 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu