1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
21.01.2016 14:00:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
21.01.2016 13:59:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
21.01.2016 13:54:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.23.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej w miejscowości Gleba.
21.01.2016 13:54:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.23.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej w miejscowości Gleba.
21.01.2016 07:41:49 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
21.01.2016 07:41:14 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
21.01.2016 07:40:49 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
20.01.2016 14:36:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
20.01.2016 14:35:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
20.01.2016 14:31:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie nr 6/O/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
20.01.2016 14:31:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie nr 6/O/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
20.01.2016 14:30:34 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki. z kategorii Rok 2016
20.01.2016 14:29:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
20.01.2016 14:28:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.01.2016 14:52:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami na terenie miejscowości Brzozowa.
18.01.2016 14:52:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.20.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami na terenie miejscowości Brzozowa.
18.01.2016 14:10:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.33.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
18.01.2016 14:09:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.33.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
18.01.2016 11:29:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
18.01.2016 11:29:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2016 r. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT). Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
11.01.2016 13:42:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.01.2016 13:42:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.01.2016 13:40:38 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za go
11.01.2016 13:39:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
11.01.2016 13:39:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
11.01.2016 13:34:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kadzidło.
11.01.2016 13:34:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kadzidło.
11.01.2016 13:30:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
11.01.2016 13:29:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
11.01.2016 13:25:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
11.01.2016 13:25:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
11.01.2016 11:52:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.22.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV, linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami na terenie miejscowości Piasecznia.
11.01.2016 11:51:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.22.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV, linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami na terenie miejscowości Piasecznia.
11.01.2016 11:33:29 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.01.2016 11:30:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.01.2016 11:26:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.01.2016 10:53:24 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.01.2016 10:52:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.01.2016 10:26:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.01.2016 10:25:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.01.2016 10:24:50 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
08.01.2016 08:15:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem".
08.01.2016 08:15:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem".
08.01.2016 08:11:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
08.01.2016 08:11:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
08.01.2016 08:08:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
08.01.2016 08:08:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
08.01.2016 08:05:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
08.01.2016 08:05:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
08.01.2016 08:01:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.