1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
08.01.2016 08:00:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
08.01.2016 07:56:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
08.01.2016 07:49:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
08.01.2016 07:16:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
08.01.2016 07:16:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
07.01.2016 14:46:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kadzidło do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację powyższego Projektu.
07.01.2016 14:46:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kadzidło do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację powyższego Projektu.
07.01.2016 14:28:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
07.01.2016 14:27:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
07.01.2016 14:21:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
07.01.2016 14:21:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
07.01.2016 14:11:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
07.01.2016 14:10:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
07.01.2016 14:06:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2016 roku.
07.01.2016 14:06:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2016 roku.
07.01.2016 13:38:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
07.01.2016 13:38:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
07.01.2016 13:32:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
07.01.2016 13:31:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
07.01.2016 13:28:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.01.2016 13:27:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.01.2016 13:23:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
07.01.2016 13:22:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
05.01.2016 12:54:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:53:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:50:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:50:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:46:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
05.01.2016 12:46:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
05.01.2016 12:41:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 12:40:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
05.01.2016 11:55:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 299/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.09.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010 w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
04.01.2016 11:17:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.21.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie.
04.01.2016 11:16:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 04.01.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.21.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie.
30.12.2015 11:51:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 173.
30.12.2015 11:51:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 173.
30.12.2015 11:46:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 184.
30.12.2015 11:45:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Siarczej Łące, położonej na terenie działki nr 184.
28.12.2015 13:53:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:52:58 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:51:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
28.12.2015 13:51:34 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
28.12.2015 13:50:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:49:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki.
28.12.2015 13:47:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
28.12.2015 13:46:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa.
21.12.2015 13:44:48 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle".
21.12.2015 13:43:52 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 9.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle".
15.12.2015 09:22:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7.1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego na dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2016.
15.12.2015 09:21:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7.1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego na dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2016.