1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
03.02.2015 15:00:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 14:59:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 14:58:03 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 14:56:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 14:56:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.02.2015 14:55:20 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy projektu systemowego pt.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" realizowanego w ramach Pr
03.02.2015 14:55:08 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
03.02.2015 14:54:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
03.02.2015 14:52:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
02.02.2015 14:27:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
02.02.2015 14:26:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 lutego 2015 r. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015.
02.02.2015 10:58:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
02.02.2015 10:57:39 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
29.01.2015 12:10:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
29.01.2015 07:04:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
26.01.2015 12:43:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.27.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr II/8/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
26.01.2015 12:42:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.27.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr II/8/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024.
21.01.2015 07:26:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
20.01.2015 20:12:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
20.01.2015 20:12:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
20.01.2015 20:09:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Zdzisław
20.01.2015 20:08:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Zdzisław
20.01.2015 20:06:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Giers Anna
20.01.2015 20:02:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Płoski Jacek
20.01.2015 20:01:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
20.01.2015 19:59:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pawłowska Katarzyna
20.01.2015 19:59:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pawłowska Katarzyna
20.01.2015 19:53:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pajka Marian
20.01.2015 19:52:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pajka Marian
20.01.2015 19:49:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Paweł
20.01.2015 19:48:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Paweł
20.01.2015 19:46:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
20.01.2015 19:45:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
20.01.2015 19:41:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Lesiński Mirosław
20.01.2015 19:40:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Lesiński Mirosław
20.01.2015 19:36:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
20.01.2015 19:35:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
20.01.2015 19:31:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
20.01.2015 19:30:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
20.01.2015 19:29:08 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Giers Anna
20.01.2015 19:23:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Giers Anna
20.01.2015 19:23:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Giers Anna
20.01.2015 19:20:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Florek Roman
20.01.2015 19:19:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Florek Roman
20.01.2015 19:15:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
20.01.2015 19:15:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
20.01.2015 19:10:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bielski Ryszard
20.01.2015 19:10:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bielski Ryszard
20.01.2015 19:05:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bączek Barbara
20.01.2015 19:05:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bączek Barbara