1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
27.07.2020 10:33:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2019 rok
27.07.2020 10:33:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2019 rok
27.07.2020 10:27:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/196/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
27.07.2020 10:27:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/196/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
27.07.2020 10:23:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kadzidło wotum zaufania
27.07.2020 10:23:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kadzidło wotum zaufania
27.07.2020 10:20:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/194/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
27.07.2020 10:20:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/194/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
27.07.2020 09:45:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.06.2020 r.
27.07.2020 09:45:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.06.2020 r.
24.07.2020 14:31:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
24.07.2020 14:30:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
24.07.2020 14:28:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:28:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:27:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:26:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:15:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:15:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:14:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:14:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:13:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:13:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:13:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:12:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:12:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:12:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło.
24.07.2020 14:10:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło. 
24.07.2020 14:10:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło. 
23.07.2020 14:32:57 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz
23.07.2020 12:01:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2020), zawiadamia się strony, że Wójt Gminy Kadzidło wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie i przebudowie drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo. Droga będzie miała charakter drogi publicznej zlokalizowanej w pasie drogowym o szerokości 6 m. Pas drogowy przebiega przez teren leśny, który zostanie odpowiednio przygotowany pod projektowaną drogę, tzn. nastąpi wycinka drzew i zakrzaczenia na podstawie odpowiednich zezwoleń." na terenie obejmującym działkę nr: 698/27 obręb Dylewo.
23.07.2020 12:01:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2020), zawiadamia się strony, że Wójt Gminy Kadzidło wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie i przebudowie drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo. Droga będzie miała charakter drogi publicznej zlokalizowanej w pasie drogowym o szerokości 6 m. Pas drogowy przebiega przez teren leśny, który zostanie odpowiednio przygotowany pod projektowaną drogę, tzn. nastąpi wycinka drzew i zakrzaczenia na podstawie odpowiednich zezwoleń." na terenie obejmującym działkę nr: 698/27 obręb Dylewo.
22.07.2020 14:45:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiez dnia 21.07.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.133.2020.ED) o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kadzidło postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: budowę i przebudowę rowów otwartych oraz budowę i przebudowę przepustów, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Wach
22.07.2020 14:45:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiez dnia 21.07.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.133.2020.ED) o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kadzidło postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: budowę i przebudowę rowów otwartych oraz budowę i przebudowę przepustów, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Wach
22.07.2020 14:42:47 Marta Ciak Usunięto artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.07.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.133.2020.ED) o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kadzidło postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wo
22.07.2020 14:42:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
22.07.2020 14:41:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
22.07.2020 14:34:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną.
22.07.2020 14:33:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną.
22.07.2020 12:39:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu strażnicy OSP w Dylewie
22.07.2020 12:38:29 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu strażnicy OSP w Dylewie
21.07.2020 11:20:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : na " Budowa sieci wodociągowej", na terenie działek położonych w rejonie ul. Pogodnej i ul. Dworskiej w Dylewie, gmina Kadzidło.
21.07.2020 11:18:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : na " Budowa sieci wodociągowej", na terenie działek położonych w rejonie ul. Pogodnej i ul. Dworskiej w Dylewie, gmina Kadzidło.
20.07.2020 14:39:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Kadzidło w 2019 r.
20.07.2020 14:36:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Kadzidło w 2019 r.
20.07.2020 14:34:53 Marta Ciak Usunięto artykuł Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Kadzidło w 2019 r. z kategorii Petycje
20.07.2020 14:34:40 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu
20.07.2020 14:33:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
20.07.2020 14:33:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
20.07.2020 13:46:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Petycja z dnia 13.12.2019 r. do Rady Gminy w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
16.07.2020 11:51:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4 400 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2020 r. w kwocie 422 099,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2020 r. w kwocie 3 977 901,00 zł."