1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
31.07.2012 15:46:11 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ POWTÓRNYCH OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 15:45:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ POWTÓRNYCH UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 15:44:32 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ POWTÓRNYCH UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 15:43:11 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 15:42:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 15:40:15 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 15:38:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 15:37:21 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 13:13:49 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
31.07.2012 13:08:35 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:06:52 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:05:27 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:05:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
31.07.2012 13:04:56 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:03:36 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:02:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:01:27 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:00:53 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 13:00:25 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego
31.07.2012 12:58:55 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:57:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:55:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:53:52 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:51:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:50:28 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:50:04 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
31.07.2012 12:48:13 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/172/2000 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 listopada 2000r. – tekst jednolity
31.07.2012 12:48:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:46:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:43:53 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/172/2000 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 listopada 2000r. – tekst jednolity
31.07.2012 12:42:28 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego
31.07.2012 12:36:47 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 12:36:16 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:35:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:34:23 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:33:24 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:32:47 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:32:14 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:31:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:31:17 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:31:01 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:30:45 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:30:27 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:29:56 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:29:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:28:16 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:27:57 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 12:20:12 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
27.07.2012 10:26:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami oraz na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z przyłączami i złączami kablowymi w celu zasilania w energię elektryczną dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr. geod. 763/3 i 763/1 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło.
27.07.2012 10:26:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami oraz na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z przyłączami i złączami kablowymi w celu zasilania w energię elektryczną dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr. geod. 763/3 i 763/1 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło.