1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
14.12.2015 12:30:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
14.12.2015 12:29:44 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami
14.12.2015 12:29:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
14.12.2015 12:28:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
14.12.2015 12:21:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz z budową słupowej stacji transformatorowej w Chudku.
14.12.2015 12:21:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz z budową słupowej stacji transformatorowej w Chudku.
14.12.2015 12:17:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
14.12.2015 12:16:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
14.12.2015 12:14:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2015). Dotyczy przebudowy ulicy Polnej w Dylewie.
14.12.2015 12:13:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2015). Dotyczy przebudowy ulicy Polnej w Dylewie.
14.12.2015 12:05:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Chudku, kolonia Aleksandrowo.
14.12.2015 12:04:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Chudku, kolonia Aleksandrowo.
14.12.2015 11:57:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych relacji Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt.
14.12.2015 11:56:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych relacji Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt.
14.12.2015 11:44:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
14.12.2015 11:35:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2015). Dotyczy przebudowy drogi gminnej w Czarni.
11.12.2015 13:17:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W relacji Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2+745,00 do km 4+625,00.
11.12.2015 13:17:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.19.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W relacji Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2+745,00 do km 4+625,00.
11.12.2015 13:13:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W relacji Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0+000,00 do km 1 + 461,00.
11.12.2015 13:13:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.12.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.18.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2522W relacji Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0+000,00 do km 1 + 461,00.
09.12.2015 16:03:19 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r.”
09.12.2015 16:03:00 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 7.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r.”
09.12.2015 15:55:13 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r.”
09.12.2015 15:03:37 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 7.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r.”
09.12.2015 14:22:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8.2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
09.12.2015 14:22:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8.2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
08.12.2015 08:23:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Zapytanie ofertowe. Dotyczy sprzedaży 16 sztuk drzew - gatunek sosna oraz 2 sztuk drzew - gatunek brzoza "na pniu", uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi, rosnących na działce nr 316, w pasie drogi gminnej Brzozówka-Tatary.
08.12.2015 08:19:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Zapytanie ofertowe. Dotyczy sprzedaży 16 sztuk drzew - gatunek sosna oraz 2 sztuk drzew - gatunek brzoza "na pniu", uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi, rosnących na działce nr 316, w pasie drogi gminnej Brzozówka-Tatary.
07.12.2015 11:18:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 11:17:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 11:13:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
07.12.2015 11:13:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.11.2015 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
07.12.2015 11:06:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 11:06:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 11:03:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy KADZIDŁO z dnia 22 grudnia 2011 roku.
07.12.2015 11:02:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy KADZIDŁO z dnia 22 grudnia 2011 roku.
07.12.2015 10:42:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
07.12.2015 10:39:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
07.12.2015 10:35:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:34:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:32:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.12.2015 10:31:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.10.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.12.2015 10:27:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:27:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:24:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:24:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:21:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.12.2015 10:20:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2015 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana.
07.12.2015 10:08:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
07.12.2015 10:07:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.