1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
02.12.2015 13:52:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:51:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:49:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:48:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:48:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:47:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi w Wachu na kolonii Zabaranie.
02.12.2015 13:46:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Decyzja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.12.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.6.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie. z kategorii Rok 2015
02.12.2015 13:46:33 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Postanowienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.12.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.6.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie. z kategorii Rok 2015
02.12.2015 13:46:24 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Karta informacyjna nr 6/2015 z dnia 01.12.2015 r. Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, kolonia Zabaranie. z kategorii Rok 2015
01.12.2015 15:04:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.12.2015 15:04:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
01.12.2015 14:16:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.12.2015 14:15:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
01.12.2015 14:13:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.12.2015 14:11:58 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
01.12.2015 14:11:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.12.2015 14:11:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
01.12.2015 14:10:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.12.2015 14:10:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
01.12.2015 14:08:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.12.2015 14:07:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
01.12.2015 12:01:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Zapytanie ofertowe. Dotyczy dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2016.
01.12.2015 12:01:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7. Zapytanie ofertowe. Dotyczy dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2016.
01.12.2015 12:00:24 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 7. Zapytanie cenowe. Dotyczy dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2016. z kategorii Zapytania ofertowe - rok 2015
01.12.2015 11:59:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
01.12.2015 11:58:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
28.11.2015 16:54:15 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
28.11.2015 16:53:36 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
28.11.2015 16:52:24 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
28.11.2015 16:50:42 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
28.11.2015 16:49:28 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
28.11.2015 16:44:34 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
28.11.2015 16:42:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
28.11.2015 16:41:52 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
27.11.2015 09:52:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż z powiatowego zasobu nieruchomości zabudowanej działki nr 66/14 o pow. 0,1799 ha, położonej w Kadzidle, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki (OS1O/00051289/2).
27.11.2015 09:52:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż z powiatowego zasobu nieruchomości zabudowanej działki nr 66/14 o pow. 0,1799 ha, położonej w Kadzidle, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki (OS1O/00051289/2).
27.11.2015 09:06:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż z powiatowego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki nr 66/13 o pow. 0,1500 ha, położonej w Kadzidle, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki (OS1O/00051289/2).
27.11.2015 09:05:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż z powiatowego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki nr 66/13 o pow. 0,1500 ha, położonej w Kadzidle, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki (OS1O/00051289/2).
27.11.2015 08:01:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki.
27.11.2015 07:58:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki.
27.11.2015 07:44:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż z powiatowego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki nr 66/15 o pow. 0,1965 ha, położonej w Kadzidle, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki (OS1O/00051289/2).
27.11.2015 07:43:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż z powiatowego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki nr 66/15 o pow. 0,1965 ha, położonej w Kadzidle, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki (OS1O/00051289/2).
26.11.2015 11:54:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8.1. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy do SIWZ. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
26.11.2015 11:53:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8.1. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy do SIWZ. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
26.11.2015 11:53:12 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 8.1. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy do SIWZ. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r." z kat
26.11.2015 11:47:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
26.11.2015 11:46:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
26.11.2015 09:57:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz z budową słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Chudek.
26.11.2015 09:57:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2015). Dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz z budową słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Chudek.
25.11.2015 13:29:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.