1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
14.07.2014 12:57:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLVII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 25 lipca 2014 roku
14.07.2014 12:49:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 18 lipca 2014 roku
14.07.2014 10:51:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 17 lipca 2014 roku
14.07.2014 10:50:57 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 19 lipca 2014 roku z kategorii Rok 2014
14.07.2014 10:50:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
14.07.2014 10:27:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/318/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 grudnia 2010 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/292/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
14.07.2014 10:26:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLV/318/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 grudnia 2010 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/292/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
14.07.2014 10:19:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/317/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
14.07.2014 10:19:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLV/317/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
14.07.2014 10:11:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/316/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
14.07.2014 10:11:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLV/316/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
14.07.2014 10:05:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/315/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
14.07.2014 10:05:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLV/315/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
14.07.2014 09:52:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/314/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2013 rok.
14.07.2014 09:52:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLV/314/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2013 rok.
14.07.2014 09:44:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/313/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
14.07.2014 09:44:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLV/313/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
11.07.2014 12:45:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lipca 2014 r. Dotyczy informacji o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Dylewo.
11.07.2014 12:43:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 lipca 2014 r. Dotyczy informacji o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie wsi Dylewo.
04.07.2014 12:31:54 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacje ogólne
04.07.2014 12:27:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacje ogólne
04.07.2014 12:18:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje XLI-II
04.07.2014 12:15:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XXVIII-XL
04.07.2014 12:02:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
04.07.2014 12:01:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
04.07.2014 11:58:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
04.07.2014 11:54:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
04.07.2014 11:53:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.
04.07.2014 11:48:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2013.
04.07.2014 11:47:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2013.
04.07.2014 11:40:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/310/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2013.
04.07.2014 11:40:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIV/310/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2013.
04.07.2014 11:31:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/309/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
04.07.2014 11:30:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIV/309/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
04.07.2014 11:29:48 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr XLIV/309/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok. z kategorii XLIV Sesja RG - 16.05.2014
04.07.2014 11:29:36 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
04.07.2014 11:27:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
04.07.2014 11:26:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
04.07.2014 10:52:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
04.07.2014 10:44:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
04.07.2014 10:38:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
04.07.2014 10:37:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.
04.07.2014 09:40:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
04.07.2014 09:40:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
04.07.2014 09:40:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
04.07.2014 09:40:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
04.07.2014 09:38:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
04.07.2014 09:36:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
04.07.2014 09:36:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
04.07.2014 07:57:16 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.06.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Teresa Deptuła do przyznania Karty Dużej Rodziny. z kategorii Rok 2014