1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
25.11.2015 13:29:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.
25.11.2015 13:26:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni, kolonia Budy.
25.11.2015 13:26:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni, kolonia Budy.
25.11.2015 13:22:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2015). Dotyczy przebudowy ulicy Polnej w Dylewie.
25.11.2015 13:22:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2015). Dotyczy przebudowy ulicy Polnej w Dylewie.
25.11.2015 13:18:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Chudku, kol. Aleksandrowo.
25.11.2015 13:17:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.13.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Chudku, kol. Aleksandrowo.
25.11.2015 13:12:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem.
25.11.2015 13:11:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.12.2015). Dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem.
25.11.2015 13:05:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.
25.11.2015 13:05:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Siarczej Łące.
25.11.2015 13:00:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni.
25.11.2015 12:59:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.11.2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Czarni.
24.11.2015 14:52:11 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r.”
24.11.2015 14:46:33 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 7.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r.”
24.11.2015 14:40:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Zapytanie ofertowe. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
24.11.2015 14:39:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Zapytanie ofertowe. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
23.11.2015 17:59:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
23.11.2015 17:59:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
23.11.2015 17:59:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
23.11.2015 17:57:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
23.11.2015 17:56:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
23.11.2015 17:56:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
23.11.2015 17:56:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
23.11.2015 17:55:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu gmina Kadzidło w ilości około 30 000 litrów zgodnie z wymaganiami".
20.11.2015 12:54:42 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
19.11.2015 15:58:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
19.11.2015 15:56:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
19.11.2015 15:56:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
19.11.2015 15:56:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
19.11.2015 15:55:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
19.11.2015 15:38:40 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle”
18.11.2015 11:26:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 11:25:58 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 11:25:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 11:24:47 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 07:57:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:57:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:55:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:54:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."